Skip to main content

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa ympäristöissä (6 op)

Toteutuksen tunnus: SARSW202-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Irmeli Matilainen

Vastuuopettaja

Irmeli Matilainen

Ryhmät

  • SAR23KM
    Sairaanhoitaja (AMK)

Objectives

Opintojakson tarkoitus

Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida iäkkään ihmisen näyttöön perustuvaa hoitoa, palveluja sekä ohjausta kodinomaisissa ympäristöissä moniammatillisen ryhmän jäsenenä.


Opintojakson osaamiset:

Terveyden edistämisen osaaminen

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Potilasturvallisuus ja laadunvarmistusosaaminen

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Eettinen osaaminen

Kliininen osaaminen


Opintojakson tavoitteet

Osaat tukea ja edistää yksilöiden sekä perheiden hyvää elämää, terveyttä ja toimintakykyä monimuotoisissa ja kodinomaisissa toimintaympäristöissä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit asiakaslähtöisesti turvallista hoitoa/palvelua sekä ohjausta gerontologisessa hoitotyössä. Syvennät gerontologisen hoitotyön tietoperustaa huomioiden asiakkaan toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Hyödynnät hoitotyön päätöksenteossa näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa sekä otat eettisesti ja ammatillisesti vastuun toiminnastasi ja sen vaikuttavuudesta. Motivoidut työskentelyyn kodinomaisissa ympäristöissä vastaten ohjattuna asiakkaan fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin että eksistentialistisiin tarpeisiin kokonaisvaltaisesti.

Content

Ammattitaitoa edistävä opiskelu monimuotoisissa ja kodinomaisissa toimintaympäristöissä.

Time and location

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisessa ympäristössä

Learning materials and recommended literature

-

Teaching methods

Harjoittelu kodinomaisessa ympäristössä 152h
Oppimispäiväkirja 10h

Practical training and working life connections

Harjoittelu kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa WORKSEED-ympäristössä.

Exam dates and retake possibilities

-

International connections

-

Alternative completion methods

Muulla tavoin hankittu osaaminen: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)-toimintamallista lisätietoa vastuu-/tutoropettajalta.
Opinnollistamisen käytännöistä, jotka noudattavat tulosalueella yhteisesti sovittuja periaatteita, sovitaan erikseen vastuuopettajan (Irmeli Matilainen) kanssa ennen opinnollistamisen alkamista.

Student workload

Harjoittelu 152h
Oppimispäiväkirja 10h

Content scheduling

-

Further information for students

Lisätietoa: Irmeli.Matilainen@jamk.fi

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten arviointikriteerien mukaan.

Prerequisites

Sinulla on perusvalmiudet yksilöiden ja perheiden terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä hoitotyön/gerontologisen hoitotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hallitset viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.