Skip to main content

Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2026-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Taina Sten
 • Jaana Perttunen
 • Janne Alenius
 • Sinikka Holma

Ryhmät

 • SAR21K1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 07.09.2023 11:30 - 16:45, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 11.09.2023 12:30 - 15:30, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 12.09.2023 12:30 - 15:45, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 18.09.2023 10:00 - 13:45, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 18.09.2023 14:00 - 17:00, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 25.09.2023 10:00 - 13:45, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 25.09.2023 14:00 - 17:00, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 02.10.2023 10:00 - 13:45, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 02.10.2023 14:00 - 17:00, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 03.10.2023 09:00 - 11:45, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 03.10.2023 12:30 - 16:00, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 04.10.2023 08:30 - 11:45, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 04.10.2023 11:30 - 15:30, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005
 • 04.10.2023 11:30 - 15:30, Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi SZYY2026-3005

Objectives

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt potilaan kliiniseen tutkimiseen ja hoidon tarpeen arviointiin.

Osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Kliininen osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Tavoitteet
Hallitset asiakkaan/potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidon tarpeen arvioinnin menetelmiä ja pystyy erottamaan elintoimintojen patologisia muutoksia normaaleista.
Sovellat lääketiedettä ja muita lähitieteitä suunnitellessasi, toteuttaessasi ja arvioidessasi hoitotyötä.
Kykenet kliiniseen arviointiin ja päätöksentekoon oman vastuualueesi rajoissa konsultoiden tarvittaessa muita asiantuntijoita.
Kohtaat asiakkaan aktiivisena toimijana ja käytät tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä ohjausmenetelmiä.

Content

Hoidon kiireellisyyden arvio sekä hoitoon ja palveluihin ohjaus. Hoidon tarpeen arviointi eri viestintäkanavia käyttäen. Asiakkaan esitietojen kerääminen, sydän- ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, korvien, silmien sekä vatsan alueen tutkimisen perusteet. Neurologisen, psykiatrisen sekä tuki- ja liikuntaelimistön tutkimisen perusteet. Infektiosairauksien tunnistaminen ja hoitoon ohjaus. Pienten traumojen hoito. Pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoidon ohjaus. Lääkehoidon ohjaus sekä konsultointi.

Time and location

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktipäiviin.

Learning materials and recommended literature

Potilaan tutkiminen. 2020 tai 2015. (Toim.) Saha, H., Salonen, T. & Sane, T. Helsinki: Duodecim.
sivut: 17-60, 85-172, 190-202, 231-269

Alanen, P., Jormakka, J., Kosonen, A. & Saikko, S. 2016. Oireesta työdiagnoosiin. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
sivut: 10-18, 63-142, 194-204, 249-254

Muut oppimisympäristössä oleva materiaali

Teaching methods

Lähiopetus: teorialuennot ja luokassa tapahtuva harjoittelu
Itsenäinen opiskelu

Exam dates and retake possibilities

Ilmoitetaan oppimisympäristössä

Student workload

Lähiopetus 54h (2op)
Itsenäinen opiskelu 81h (3op)

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hallitset asiakkaan/potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidon tarpeen arvioinnin menetelmiä ja pystyt erottamaan elintoimintojen patologisia muutoksia normaaleista.
Osaat haastatella ja tutkia asiakkaan/potilaan ja perustella toimintasi.
Tunnistat poikkeavat löydökset ja teet niihin pohjautuen hoidon tarpeen arvioinnin konsultoiden tarvittaessa muita asiantuntijoita.
Osaat perustella tekemiäsi johtopäätöksiä asiakkaan/potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamisesta.
Osoitat tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä vuorovaikutustaitoja ja ohjausmenetelmiä.

Prerequisites

Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän hoitotyön perusteet ja keskeiset menetelmät sekä sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.
Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian perusteet sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvä em. hoitotyön opintoihin.

Lisätiedot

Sairaanhoitajaopiskelijoiden edeltävään osaamiseen vaaditaan lisäksi:
Opiskelija hallitsee perhehoitotyön sekä akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön perusteet.
Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian keskeiset sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen opintokokonaisuudet.