Siirry suoraan sisältöön

Avoterveydenhuollon harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SARSW203-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Tuija Hakala
  • Janne Alenius
  • Jaana Perttunen
  • Sinikka Holma
  • Eija Kuisma

Ryhmät

  • SAR21K1
    Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Tarkoitus
Käytyäsi tämän harjoittelun osaat tehdä hoidon tarpeen arviontia ja sinulla on perusosaamista potilaan kliinisessä tutkimisessa.

Osaamiset
Terveyden edistämisen osaaminen
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Tavoitteet
Arvioit asiakkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Harjaannut potilaan haastattelussa ja havainnoinnissa sekä kliinisessä tutkimisessa ja osaat tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella. Toimit yhteistyössä asiakkaan kanssa oman vastuualueesi rajoissa ja konsultoit asiantuntijoita. Osaat seurata pitkäaikaissairauksia ja ohjaat asiakasta erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Osaat tavallisimmat vastaanottotoiminnassa tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu avoterveydenhuollossa edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset asiakkaan/potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidon tarpeen arvioinnin menetelmiä ja pystyt erottamaan elintoimintojen patologisia muutoksia normaaleista.
Osaat haastatella ja tutkia asiakkaan/potilaan ja perustella toimintasi.
Tunnistat poikkeavat löydökset ja teet niihin pohjautuen hoidon tarpeen arvioinnin konsultoiden tarvittaessa muita asiantuntijoita.
Osaat perustella tekemiäsi johtopäätöksiä asiakkaan/potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamisesta.
Osoitat tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä vuorovaikutustaitoja ja ohjausmenetelmiä.

Esitietovaatimukset

Potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidon tarpeen arvioinnin teoria.