Siirry suoraan sisältöön

Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2020-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Pirkko Ratinen
 • Sisko Eskola
 • Tuija Hakala
 • Jaana Perttunen
 • Sinikka Holma
 • Salla Grommi
 • Marika Puttonen
 • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

 • SAR22KM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 12.01.2024 08:30 - 15:30, Aloitusteoria /Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3013
 • 16.01.2024 10:45 - 12:15, SZYY2020-3013 Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö
 • 23.01.2024 08:30 - 15:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020
 • 30.01.2024 08:30 - 15:30, SZYY2020 Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö
 • 06.02.2024 08:30 - 15:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3015
 • 14.02.2024 12:15 - 15:45, SZYY2020-3013 Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö
 • 15.02.2024 08:30 - 11:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3013
 • 22.02.2024 09:00 - 12:15, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3013

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvaan tietoon hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Tavoitteet
Tunnet kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Sinulla on perustiedot akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisesta lääke- ja nestehoidosta.
Sinulla on perustiedot keskeisimmistä hoitoteknologisista laitteista.
Tunnet akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettävit erilaisia ohjausmenetelmiä.

Sisältö

Perioperatiivinen hoitoprosessi ja hoitopolku, akuuttihoitotyö, potilasturvallisuuteen liittyvät hoitoteknologiset laitteet, toimintamallit ja lainsäädäntö, lääkehoito, ravitsemus- ja nestehoito, verensiirrot, haavanhoito, akuutin kivun hoito, hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, kulttuurisensitiivinen ohjaus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Tiedät kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat kuvata akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteet.
Osaat nimetä keskeisimmät hoitoteknologiset laitteet.
Tunnistat akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä

Tyydyttävä 2
Ymmärrät perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Tiedät kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Ymmärrät akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteet.
Tunnet keskeisimmät hoitoteknologiset laitteet.
Tunnet akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Käytät kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Ymmärrät akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteet.
Tunnet keskeisimmät hoitoteknologiset laitteet.
Sovellat akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä.

Kiitettävä 4
Sovellat perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Toteutat kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Sovellat akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteita.
Perustelet keskeisimpien hoitoteknologisten laitteiden käyttötarkoituksen.
Vertailet akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä ja osaat valita niistä tarkoituksenmukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Sovellat ja arvioit perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Arvioit kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Suunnittelet akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallista lääke- ja nestehoito.
Osaat selittää, kuinka keskeisimpiä hoitoteknologisia laitteita käytetään.
Arviot akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä ja osaat valita niistä tarkoituksenmukaiset.

Esitietovaatimukset

Hallitset terveyden edistämisen ja keskeiset ohjausmenetelmät sekä sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön.
Tunnet näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.
Hallitset anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.