Siirry suoraan sisältöön

Mat2 Funktiot (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM2300-3068

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Kalle Niemi

Ryhmät

 • ZJATLS23SMM
  Avoin amk, Logistiikka, Monimuoto
 • TLS23SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 09.01.2024 17:00 - 17:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 etäohjaus
 • 16.01.2024 17:00 - 17:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 etäohjaus
 • 23.01.2024 17:00 - 17:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 etäohjaus
 • 29.01.2024 13:45 - 15:15, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068
 • 30.01.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068
 • 06.02.2024 17:00 - 17:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 etäohjaus
 • 13.02.2024 17:00 - 17:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 etäohjaus
 • 20.02.2024 17:00 - 17:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 etäohjaus
 • 04.03.2024 15:00 - 16:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 kertaustunti, TLS23S1 voi osallistua Zoomin välityksellä
 • 05.03.2024 15:00 - 16:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 läpäisykoe
 • 14.03.2024 17:00 - 19:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3068 arvosanakoe

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla laajennat tekniikan alalla tarvittavien matemaattisten työkalujen valikoimaa perehtymällä funktion käsitteeseen ja erityyppisten funktioiden käyttöön tekniikan alan ilmiöiden mallintamisessa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi ymmärrät funktion käsitteen, tunnistat funktion tyypin ja ymmärrät erityyppisten funktioiden ominaisuuksia. Osaat hyödyntää yhtälöitä funktioiden tarkastelussa. Osaat käyttää erityyppisiä funktioita yksinkertaisten tekniikan alan ilmiöiden mallintamiseen.

Sisältö

- Funktion käsite ja merkinnät
- Logaritmifunktio ja -yhtälö 
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö 
- Trigonometriset funktiot: sinikäyrä 
- Funktioiden käyttö mallintamiseen 
- Paloittain määritellyt funktiot 
- Yhdistetty funktio 
- Käänteisfunktio 
- Funktion raja-arvo 

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 8.1.2024 - 15.3.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön videot, tiedostot ja automaattitestit
Lisämateriaalia Alestalo - Lehtola - Nieminen - Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1 ja Lehtola - Rantakaulio: Tekninen matematiikka 2

Opetusmenetelmät

etäluennot/nauhoitetut luennot, ohjatut laskuharjoitukset, vihkotehtävät, itsenäinen työskentely, automaattitestit, koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan ensimmäisellä tunnilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Verkkototeutus kesällä 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäluennot/nauhoitukset 7 x 2 h = 14 h
Laskuharjoitukset 6 x 1 h = 6 h
Teoriamateriaalin opiskelu 14 h
Harjoitustehtävien teko 21 h
Kotitehtävät 12 h ( 6 kpl) + testit 4 h (2 kpl)
Kokeeseen valmistautuminen 6 h
Kokeet 4 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkempi aikataulu julkaistaan sovitaan ensimmäisellä tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Jatkuva palaute: automaattitestit
Läpäisykoe
Arvosanakoe

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Osaat tutkia funktion käyttäytymistä apuvälineen avulla. Osaat ratkaista perustehtäviä mallin avulla.

Arvosana 2

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Tiedät funktiotyyppien perusominaisuuksia. Osaat itsenäisesti ratkoa perusmuotoisia tehtäviä. Käytät merkintöjä ja käsitteitä vielä epävarmasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat funktioihin liittyvät käsitteet ja merkinnät. Osaat tutkia funktion kuvaajaa funktion lausekkeen perusteella ja piirtää funktion kuvaajan ilman apuvälinettä. Osaat ratkaista funktioihin liittyvät yhtälöt ja mallintaa yksinkertaisia ilmiöitä funktiolla.

Arvosana 4

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käyttämäsi merkinnät ovat selkeitä ja perusteltuja. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktiolla, mutta soveltaminen uusissa tilanteissa on vielä epävarmaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käytät oikeita, täsmällisiä merkintöjä. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä luku- ja symbolikertoimisia yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktioilla ja soveltaa oppimaasi myös uusissa tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Osaat sieventää polynomi- ja rationaalilausekkeita. Ymmärrät yhtälön käsitteen ja yhtälön yleisiä ratkaisuperiaatteita.

Lisätiedot

Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun korkeakoulualan kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.