Siirry suoraan sisältöön

Logistiikkatalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY8500-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Petri Vauhkonen

Ryhmät

 • TLS23KMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 22.01.2024 09:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3019
 • 19.02.2024 13:15 - 16:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3019
 • 25.03.2024 13:15 - 16:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3019
 • 26.03.2024 11:30 - 13:00, Logistiikkatalous TLLY8500-3019
 • 06.05.2024 13:15 - 14:45, Logistiikkatalous TLLY8500-3019

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Johtamisen perustaitoihin kuuluu ymmärtää yrityksen liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet, kyky tehdä analyysejä ja päätöksiä huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat. Tällä opintojaksolla tietämyksesi logistiikkatalouden hyödyntämisestä päätöksenteon tukena kehittyy ja saat hyvät valmiudet soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Opintojakson osaamiset:
Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: liiketoimintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön sekä viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite:
Sisäistät yritystalouden perusteet ja opit ymmärtämään yrityksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta tukevia taloudellisia laskelmia. Tunnet kuljetus- ja sisälogistiikkapalveluiden keskeiset kustannustekijät sekä hinnoittelun periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita: Talouden ohjaus ja laskentatoimi, Kustannuslaskenta, Kannattavuuslaskenta, Kuljetuspalveluiden kustannusrakenne ja hinnoittelu, Varastointipalveluiden kustannusrakenne ja käyttöpääoma.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, opetustunnit JAMKin pääkampuksella Rajakadulla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksokuvauksen mukainen kirjallisuus, oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä omatoimiseen tiedonhankintaan perustuvat lähdemateriaalit.

Kirjat:
978-951-830-485-5 Tavaraliikenneyrittäjä
952-5214-33-8 Kuljetustuotannon toimintolaskenta
9789526320052 Talousohjaus ja kustannuslaskenta
9789513741099 Johdon laskentatoimi
978-1-4080-9381-8 Management accounting for business
978-0-7494-6627-5 The handbook of logistics and distribution management
978-0749469344 Warehouse management

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on tarkoitettu logistiikan monimuotoryhmälle TLS23KMM.

Toteutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua sekä henkilökohtaisia ja ryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä. Lähiopetustustunnit pidetään JAMKin pääkampuksella Rajakadulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa valita teknisiä ratkaisuja laskentaa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja ymmärtää organisaation toimintaan liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Kiitettävä 4:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa käyttää vakiintuneita analysointimenetelmiä päätöksenteossa. Opiskelijalla on kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Opiskelija saavuttaa edeltävät arviointikriteerit ja kykenee analyyttisesti arvioimaan oman osaamisensa kehittymistä opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perustietämys