Siirry suoraan sisältöön

Mat3 Derivaatta ja integraali (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM3300-3066

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ida Arhosalo

Ryhmät

 • TLS22SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 04.09.2023 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3066
 • 05.09.2023 13:15 - 14:45, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3066
 • 02.10.2023 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3066
 • 03.10.2023 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3066
 • 06.11.2023 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3066
 • 07.11.2023 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3066
 • 30.11.2023 18:00 - 19:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3078, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3066, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3075 (Mat3 läpäisykoe zoomvalvotusti)
 • 04.12.2023 09:00 - 12:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3066 (KOE)
 • 14.12.2023 17:00 - 20:00, Mat3 Derivaatta ja integraali

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson hallitset muutosilmiöiden tarkastelussa tarvittavia työkaluja. Muutoksen matemaattinen tarkastelu edellyttää derivaatan ja integraalin käsitteitä. Tällä opintojaksolla opit nämä käsitteet sekä niiden soveltamista.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi ymmärrät derivaatan ja integraalin käsitteet. Osaat derivoida ja integroida. Osaat ratkaista soveltavia tehtäviä derivaattaa ja integraalia hyödyntäen.

Sisältö

Derivaatta ja sen tulkinnat. Derivointisäännöt. Derivaatan soveltaminen optimointitehtävissä sekä muissa derivaattaa hyödyntävissä sovelluksissa kuten virhearvioinnissa. Integraali ja integrointisäännöt sekä integraalin erilaiset sovelluskohteet. Teknisten apuvälineiden käyttö.

Aika ja paikka

Syksyn aikana tapaamisia monimuotoryhmän yhteisen aikataulutuksen mukaisesti. Kokeet loppusyksystä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Tukimateriaalina voi käyttää esimerkiksi Lehtola, Rantakaulio: Tekninen matematiikka 2 -kirjaa.

Opetusmenetelmät

Luennot/webinaarit, itsenäinen opiskelu Moodlesta löytyvän kirjallisen materiaalin sekä videomateriaalin avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkempi ajankohta ja uusinta-ajankohdat täsmennetään ensimmäisellä luentokerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Tunnet derivaatan merkityksen muutosnopeutena ja tangentin kulmakertoimena. Ymmärrät, kuinka derivaattaa voi käyttää yksinkertaisissa ääriarvotehtävien sovelluksissa. Osaat derivoida polynomin ilman laskinta. Tunnet integraalin pinta-alatulkinnan sekä kertymätulkinnan. Tunnet integraalin ja derivaatan yhteyden. Osaat integroida polynomin ilman laskinta.

2: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

4: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Tunnet raja-arvon käsitteen. Osaat laskea polynomi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisilla funktioilla.