Skip to main content

Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2020-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Sisko Eskola
 • Seija Tiilikainen
 • Tuija Kontinen
 • Jaana Perttunen
 • Sinikka Holma
 • Salla Grommi
 • Marika Puttonen
 • Hannele Tyrväinen

Vastuuopettaja

Marika Puttonen

Ryhmät

 • SOK22KS
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 01.11.2023 12:15 - 15:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 02.11.2023 12:15 - 15:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 08.11.2023 12:15 - 15:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 09.11.2023 12:15 - 15:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 15.11.2023 08:00 - 11:30, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 16.11.2023 08:00 - 11:30, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 22.11.2023 08:30 - 11:30, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 24.11.2023 12:15 - 15:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 01.12.2023 11:30 - 13:30, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 07.12.2023 12:15 - 15:45, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 13.12.2023 08:00 - 11:30, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014
 • 14.12.2023 11:15 - 13:15, Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö SZYY2020-3014

Objectives

Tällä opintojaksolla perehdyt perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvaan tietoon hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Tavoitteet
Tunnet kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Sinulla on perustiedot akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisesta lääke- ja nestehoidosta.
Sinulla on perustiedot keskeisimmistä hoitoteknologisista laitteista.
Tunnet akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettävit erilaisia ohjausmenetelmiä.

Content

Perioperatiivinen hoitoprosessi ja hoitopolku, akuuttihoitotyö, potilasturvallisuuteen liittyvät hoitoteknologiset laitteet, toimintamallit ja lainsäädäntö, lääkehoito, ravitsemus- ja nestehoito, verensiirrot, haavanhoito, akuutin kivun hoito, hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, kulttuurisensitiivinen ohjaus

Learning materials and recommended literature

Aura,S. & Kinnunen, To. 2022. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy

Korte, A. , Kinnunen, T., Palovaara, M & Perttunen, J. 2016.
Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki. Sivut: 8-196.

Ahonen,O., Blek-Vehkaluoto, M., Buure,T., Ekola,S., Partamies,S. &Suolsaari,V. 2019. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki. Sivut: 91-123,309-329,486-509,522-542,656-665,676-688 ja 698-708.

Teaching methods

Lähiopetus
Itsenäinen opiskelu

Exam dates and retake possibilities

Ilmoitetaan opintojakson aloituksen yhteydessä oppimisympäristössä. Uusinnat tutkintosäännön mukaan

Student workload

5 op=135h
Lähiopetus (58h) 2op
Itsenäinen opiskelu, Pbl raportti ja tentti (81h) 3op

Further information for students

Pbl-raportit; erillinen arviointikriteeristö
Verkkotentti, asteikko 0-5

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Tiedät kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat kuvata akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteet.
Osaat nimetä keskeisimmät hoitoteknologiset laitteet.
Tunnistat akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä

Tyydyttävä 2
Ymmärrät perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Tiedät kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Ymmärrät akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteet.
Tunnet keskeisimmät hoitoteknologiset laitteet.
Tunnet akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Käytät kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Ymmärrät akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteet.
Tunnet keskeisimmät hoitoteknologiset laitteet.
Sovellat akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä.

Kiitettävä 4
Sovellat perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Toteutat kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Sovellat akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteita.
Perustelet keskeisimpien hoitoteknologisten laitteiden käyttötarkoituksen.
Vertailet akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä ja osaat valita niistä tarkoituksenmukaiset.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Sovellat ja arvioit perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Arvioit kulttuurisesti sensitiivisiä sekä turvallisia hoitotyön menetelmiä akuutin ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
Suunnittelet akuutin ja perioperatiivisen potilaan turvallista lääke- ja nestehoito.
Osaat selittää, kuinka keskeisimpiä hoitoteknologisia laitteita käytetään.
Arviot akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä ja osaat valita niistä tarkoituksenmukaiset.

Prerequisites

Hallitset terveyden edistämisen ja keskeiset ohjausmenetelmät sekä sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön.
Tunnet näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.
Hallitset anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.