Siirry suoraan sisältöön

Fys1 Voima ja liike (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF1300-3078

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Pertti Ahonen

Ryhmät

 • TLS24KMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 16.01.2024 14:15 - 15:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078
 • 17.01.2024 13:15 - 14:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078
 • 12.02.2024 09:45 - 11:15, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078
 • 13.02.2024 14:15 - 15:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078
 • 18.03.2024 10:00 - 11:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078
 • 19.03.2024 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078
 • 23.04.2024 11:30 - 14:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078
 • 07.05.2024 12:00 - 14:00, Logistiikan fysiikka TZLF7300-3012 1. uusinta, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078 1. uusinta
 • 17.05.2024 12:00 - 14:00, Logistiikan fysiikka TZLF7300-3012 2. uusinta, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3078 2. uusinta, Fys2 energia TZLF2300-3054 1. uusinta

Tavoitteet

Tarkoitus:
Opit kinematiikan ja dynamiikan perusteet, joita tarvitset mekaniikan perusilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnistat kinematiikan ja dynamiikan perusperiaatteet.

Sisältö

SI-järjestelmä, skalaarit, vektorit, yksiulotteinen liike, heittoliike,
Newtonin lait, voimat, ympyräliike, pyörimisliike, vääntömomentti ja hitausmomentti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suvanto, K. Tekniikan FYSIIKKA 1. Edita. Kaikki painokset.

Opetusmenetelmät

- luentoja
- itseopiskelua
- harjoitustehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ja kahden uusintatentin ajankohdat ja paikat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli kolmen opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 81 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävistä ja tentistä saatavien pisteiden perusteella.
Avoin AMK: 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.