Skip to main content

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2024-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Taina Sten

Ryhmät

 • SAR23KM2
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • ZJA23SSSSOM
  Avoin AMK, sote, Sairaanhoitajan osaajakoulutus: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön syventävä osaaminen
 • 26.10.2023 08:15 - 11:30, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö SZYY2024-3012
 • 27.10.2023 08:15 - 11:30, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö SZYY2024-3012
 • 08.11.2023 08:15 - 11:30, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö SZYY2024-3012
 • 09.11.2023 08:15 - 11:30, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö SZYY2024-3012
 • 21.11.2023 08:15 - 11:30, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö SZYY2024-3012
 • 18.12.2023 08:15 - 11:30, TENTTI /Mielenterveys- ja päihdehoitotyö SZYY2024-3012

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla ymmärrät mielenterveyden edistämisen merkityksen eri elämäntilanteissa. Saat valmiuksia mielenterveydenhäiriöiden ja päihdesairauksien varhaiseen tunnistamiseen sekä potilaan kokonaishoidon suunnitteluun. Lisäksi perehdyt tavallisimpiin mielenterveyshäiriöihin, päihdesairauksiin ja kriisihoitotyön perusteisiin. Opintojakso vahvistaa ammattieettistä toimintaasi ja itsereflektiotaitojasi.

Opintojakson osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Ymmärrät mielenterveyden merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ennaltaehkäisyn, yksilön voimavarojen ja omahoidon merkityksen mielenterveyden edistämisessä.
Ymmärrät mielenterveyshäiriöiden, riippuvuussairauksien ja kriisien vaikutuksia potilaan ja läheisten elämään.
Tiedät keskeisiä näyttöön perustuvia mielenterveyshäiriöiden ja riippuvuussairauksien hoidossa käytettäviä hoitotyön menetelmiä muuttuvissa hoitotyön toimintaympäristöissä.
Osaat kuvata hoidollista yhteistyösuhdetta potilaan ja hänen läheistensä kanssa osana moniammatillista työryhmää.
Tiedät palvelujärjestelmän digitaalisia sovelluksia mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Content

Omat arvot ja asenteet mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyössä.
Kulttuurisensitiivinen eri ikäisten ihmisten mielenterveyden edistäminen sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö.
Mielenterveyshäiriöiden ja päihdesairauksien etiologia, uhkatekijät, suojaavat tekijät, varhainen tunnistaminen, näyttöön perustuva hoito ja kuntoutus.
Keskeisten mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmien, kuten hoidollinen yhteistyösuhde, dialogisuus, psykoedukaatio ja mini-interventio, teoreettiset perusteet.
Akuutissa kriisissä olevan potilaan selviytymisen tukeminen.
Moniammatillisuus ja verkostokeskeinen työskentely.
Keskeinen mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmä, suositukset sekä lainsäädäntö.
Digitaaliset- ja mobiilisovellukset mielenterveyshäiriöiden ja päihdesairauksien hoidossa.
Oma jaksaminen, työnohjaus.
Mielenterveys-, ja päihdehoitotyön erityiskysymyksiä (esim. eettiset kysymykset, stigma, asenteet, syrjäytyminen, sukupolvienketju ja turvallisuus).

Further information for students

Avoin amk:
Sairaanhoitajan osaajakoulutus, mt- ja päihdetyö, 5 paikkaa

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Osaat kuvailla mielenterveyden merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ennaltaehkäisyn, yksilön voimavarojen ja omahoidon merkityksen mielenterveyden edistämisessä.
Osaat nimetä mielenterveyshäiriöiden, riippuvuussairauksien ja kriisien vaikutuksia potilaan ja läheisten elämään.
Tiedät keskeisiä näyttöön perustuvia mielenterveyshäiriöiden ja riippuvuussairauksien hoidossa käytettäviä hoitotyön menetelmiä muuttuvissa hoitotyön toimintaympäristöissä.
Osaat kuvata hoidollista yhteistyösuhdetta potilaan ja hänen läheistensä kanssa osana moniammatillista työryhmää.
Tiedät palvelujärjestelmän digitaalisia sovelluksia mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Tyydyttävä 2
Osaat kuvailla mielenterveyden merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ennaltaehkäisyn, yksilön voimavarojen ja omahoidon merkityksen mielenterveyden edistämisessä.
Tiedät mielenterveyshäiriöiden, riippuvuussairauksien ja kriisien vaikutuksia potilaan ja läheisten elämään.
Osaat kuvata näyttöön perustuvia mielenterveyshäiriöiden ja riippuvuussairauksien hoidossa käytettäviä hoitotyön menetelmiä muuttuvissa hoitotyön toimintaympäristöissä.
Osaat kuvata hoidollista yhteistyösuhdetta potilaan ja hänen läheistensä kanssa osana moniammatillista työryhmää.
Tiedät palvelujärjestelmän digitaalisia sovelluksia mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät mielenterveyden merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ennaltaehkäisyn, yksilön voimavarojen ja omahoidon merkityksen mielenterveyden edistämisessä.
Ymmärrät mielenterveyshäiriöiden, riippuvuussairauksien ja kriisien vaikutuksia potilaan ja läheisten elämään.
Osaat perusasioita keskeisistä näyttöön perustuvista mielenterveyshäiriöiden ja riippuvuussairauksien hoidossa käytettävistä hoitotyön menetelmistä muuttuvissa hoitotyön toimintaympäristöissä.
Osaat kuvata perusasioita hoidollisessa yhteistyösuhteessa toimisesta potilaan ja hänen läheistensä kanssa osana moniammatillista työryhmää.
Osaat kertoa palvelujärjestelmän digitaalisista sovelluksista mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Kiitettävä 4
Osaat perustella mielenterveyden merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ennaltaehkäisyn, yksilön voimavarojen ja omahoidon merkityksen mielenterveyden edistämisessä.
Osaat arvioida mielenterveyshäiriöiden, riippuvuussairauksien ja kriisien vaikutuksia potilaan ja läheisten elämään.
Osaat valita keskeisiä näyttöön perustuvia mielenterveyshäiriöiden ja riippuvuussairauksien hoidossa käytettäviä hoitotyön menetelmiä muuttuvissa hoitotyön toimintaympäristöissä.
Osaat kuvata hoidollisen yhteistyösuhteen vaiheita potilaan ja hänen läheistensä kanssa osana moniammatillista työryhmää.
Osaat kertoa palvelujärjestelmän digitaalisista sovelluksista mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida perustellen mielenterveyden merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ennaltaehkäisyn, yksilön voimavarojen ja omahoidon merkityksen mielenterveyden edistämisessä.
Osaat tehdä johtopäätöksiä mielenterveyshäiriöiden, riippuvuussairauksien ja kriisien vaikutuksista potilaan ja läheisten elämään.
Osaat valita ja perustella keskeisiä näyttöön perustuvia mielenterveyshäiriöiden ja riippuvuussairauksien hoidossa käytettäviä hoitotyön menetelmiä muuttuvissa hoitotyön toimintaympäristöissä.
Osaat kuvata hoidollisen yhteistyösuhteen vaiheita potilaan ja hänen läheistensä kanssa osana moniammatillista työryhmää.
Osaat ohjata potilasta palvelujärjestelmän digitaalisten sovellusten käyttöön mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Prerequisites

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan asiakkuuden ja toimintaympäristön perustiedot, keskeiset käsitteet ja menetelmät sekä ohjaamisen ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän hoitotyön tavoitteet ja menetelmiä ja tietää näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.