Skip to main content

Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2060-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Pekki
 • Esa Salmikangas

Ryhmät

 • TTV22SM2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 01.09.2023 12:00 - 15:00, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3018
 • 07.09.2023 18:00 - 20:00, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3019
 • 21.09.2023 18:00 - 20:00, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3019, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3018
 • 05.10.2023 18:00 - 20:00, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3019, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3018
 • 27.10.2023 15:30 - 18:30, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3018

Objectives

Tarkoitus:
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin tuomat hyödyt, sekä komentotulkkien toiminnan periaatteet. Osaat automatisoida erilaisia toiminnallisuuksia Linux ja Windows –ympäristöissä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön


Osaamistavoite
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt ja kykenet tulkitsemaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -käyttöjärjestelmissä.

Content

- Käyttöjärjestelmän toiminnallisuuksien automatisointi ja komentotulkin toiminta Linux-käyttöjärjestelmässä
- Käyttöjärjestelmän toiminnallisuuksien automatisointi ja komentotulkin toiminta Windows-käyttöjärjestelmässä

Learning materials and recommended literature

Opintojakson verkkosivut (luentomateriaali, harjoitukset ja kotitehtävät)

Teaching methods

Verkkoluennot, demot, tehtävät, koe

Exam dates and retake possibilities

Tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Alternative completion methods

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Student workload

Luennot ja demot 25h, tehtävät 30h, itsenäinen opiskelu 20h, koe 5h Yhteensä 80h

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt ja kykenet tulkitsemaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -käyttöjärjestelmissä.

Tyydyttävä 2:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt sekä komentotulkin toimintaperiaatteen ja osaat tulkita valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -ympäristöissä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida toiminnallisuuksia Linux ja Windows -ympäristöissä.

Kiitettävä 4:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan kriittisesti valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida useita toiminnallisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi Linux ja Windows -ympäristöissä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan kriittisesti valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida useita toiminnallisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi Linux- ja Windows-ympäristössä sekä soveltaa niitä järjestelmän etähallintaan.

Prerequisites

- Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmän perusteet
- Ohjelmoinnin perusteet