Siirry suoraan sisältöön

Full Stack -ohjelmointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2080-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Rantala

Ryhmät

 • TTV22SM2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 29.08.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025
 • 05.09.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025
 • 12.09.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025
 • 19.09.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025
 • 26.09.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025
 • 03.10.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025
 • 10.10.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025
 • 24.10.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025
 • 07.11.2023 10:00 - 11:00, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3024, Full Stack -ohjelmointi TTC2080-3025

Tavoitteet

Tarkoitus:
Suoritettuasi tämän opintojakson osaat toteuttaa pieniä web-sovelluksia, joissa käytät oikeissa rooleissa sekä web-selaimen suorittamaa käyttöliittymäohjelmointia että palvelimella suoritettavaa palvelinohjelmointia.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoite
Tiedät ja ymmärrät sekä web-selaimen suorittaman käyttöliittymäohjelmoinnin että palvelimella suoritettavan palvelinohjelmoinnin keskeiset tehtävät osana Full stack -ohjelmointia. Osaat toteuttaa pieniä web-sovelluksia, joissa käytät oikeissa rooleissa sekä web-selaimen suorittamaa käyttöliittymäohjelmointia että palvelimella suoritettavaa palvelinohjelmointia.

Sisältö

- web-selain ohjelmointiympäristönä
- JavaScript-ohjelmointikieli
- DOM-rakenne ja -manipulaatiot
- HTML5- ja JavaScript-rajapinnat
- web-palvelinympäristö
- HTTP-protokollan rooli Full stack -ohjelmoinnissa
- evästeet, istuntojen hallinta, autentikointimenetelmät
- ulkoisten rajapintojen hyödyntäminen
- tietoturvanäkökohtien huomioiminen
- tietokantojen hyödyntäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (verkkomateriaali, videomateriaali, harjoitustehtävät)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitusten ja harjoitustyön ohjaus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30 h harjoitukset 70 h itsenäinen työskentely 35 h Yhteensä 135h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tiedät Full stack -web-sovelluksen keskeiset rakennusosat ja työvälineet niiden luomiseksi. Osaat toteuttaa yksinkertaisen Full stack -web-sovelluksen, jossa käyttöliittymä kommunikoi palvelinpuolen kanssa.

Tyydyttävä 2: Osaat suunnitella ja toteuttaa sellaisen Full stack -web-sovelluksen, jossa käyttöliittymä kommunikoi palvelinpuolen kanssa siten, että palvelimella on sovelluksen hyödynnettävänä jokin tietokanta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osaat suunnitella ja toteuttaa sellaisen CRUD-toiminnallisuuden sisältävän Full stack -web-sovelluksen, jossa tietoturvanäkökohdat on otettu huomioon. Osaat dokumentoida toteutuksen arkkitehtuurin ja rakennusosat keskeisimmiltä osin.

Kiitettävä 4: Osaat suunnitella ja toteuttaa sellaisen Full stack -web-sovelluksen, jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Toteutetussa sovelluksessa on käytetty erilaisia käyttäjärooleja ja autentikointimenetelmiä. Osaat syntetisoida sovellukseensa tarkoituksenmukaisella tavalla sellaisia opintojakson aihealueen ohjelmakirjastoja, joita ei suoraan opintojaksolla esitelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Osaat suunnitella ja toteuttaa sellaisen hyviä käytänteitä noudattavan Full stack -web-sovelluksen, jossa opintojaksolla käsiteltyjä tekniikoita on käytetty laajasti ja jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Sovellus on dokumentoitu kattavasti ja selkeästi. Sovellus ja dokumentaatio on esitetty audiovisuaalisesti. Osaat arvioida kriittisesti osaamistasi ratkaisuissasi.

Esitietovaatimukset

- ohjelmoinnin perusteet
- web-julkaisun perustaidot (mm. HTML ja CSS)
- tietokantojen hallinnan perustaidot