Siirry suoraan sisältöön

Farmakologia (4 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2010-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Sandelin

Ryhmät

 • SAR22S1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SAR22S2
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 30.08.2023 09:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 08.09.2023 09:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 14.09.2023 09:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 21.09.2023 09:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 29.09.2023 12:30 - 15:00, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 05.10.2023 09:45 - 11:15, TENTTI / Farmakologia SZYY2010-3018
 • 12.01.2024 09:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 18.01.2024 12:15 - 14:45, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 31.01.2024 09:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 13.02.2024 12:15 - 14:45, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 20.02.2024 10:00 - 11:30, Tentti /Farmakologia SZYY2010-3018
 • 27.08.2024 08:15 - 09:45, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 06.09.2024 08:15 - 09:45, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 12.09.2024 10:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 19.09.2024 10:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 26.09.2024 10:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 02.10.2024 08:15 - 09:45, Farmakologia SZYY2010-3018
 • 08.10.2024 10:00 - 11:30, Farmakologia SZYY2010-3018

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit lääkeaineopin perusteet ja tavallisimmin käytetyt lääkeaineryhmät.

Opintojakson osaamiset

Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen

Kliininen osaaminen


Osaamistavoitteet

Tiedät lääkeaineiden vaiheista ja vaikutustavoista elimistössä.

Tiedät nimeltä tavallisimpia lääkeaineryhmiä, niiden käyttötarkoituksia ja vaikutusmekanismeja.

Tiedät, mitä haitta- ja yhteisvaikutuksia lääkkeiden käyttöön liittyy.

Sisältö

Farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet, lääkeaineiden yhteisvaikutukset, sydän- ja verenkiertoelimistön lääkkeet, kipulääkkeet, astman ja keuhkoahtaumataudin lääkkeet, ruoansulatuselimistöön vaikuttavat lääkkeet, syöpälääkkeet, psyykenlääkkeet, neurologisissa sairauksissa käytettävät lääkkeet, hormonitoimintaan vaikuttavat lääkkeet, diabeteslääkkeet, mikrobilääkkeet, ihosairauksien lääkkeet, autonomiseen hermostoon vaikuttavat lääkkeet, puudutteet, anestesialääkkeet, raskauden keskeytyslääkkeet, lääkeainemyrkytykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali ja tehtävät Moodlessa.

Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (ISBN: 9789526356181)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen tenttikerta opintojakson yhteydessä viimeisellä kontaktikerralla (paperitentti).

Uusintatentit Examstudiossa erikseen ilmoitettuina aikoina.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus (A, B, C) 42 h (15 + 15 + 12 h).
Itsenäinen opiskelu 60 h (23 + 24 + 13 h).
Tentit 6 h (2 + 2 + 2 h).

Sisällön jaksotus

Kurssi on jaettu kolmeen osaan A, B ja C.
A-osa 1,5 op.
B-osa 1,5 op.
C-osa 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssitentti.
Arviointiin vaikuttavat muut tehtävät sovitaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1

Osaat nimetä lääkeaineiden vaiheita ja vaikutustapoja elimistössä.

Tiedät nimeltä tavallisimpia lääkeaineryhmiä ja niiden käyttötarkoituksia ja vaikutusmekanismeja.

Osaat nimetä lääkeaineiden yleisimpiä haitta- ja yhteisvaikutuksia.Tyydyttävä 2

Osaat selittää lääkeaineiden vaiheita ja vaikutustapoja elimistössä.

Tiedät nimeltä tavallisimpia lääkeaineryhmiä ja niiden käyttötarkoituksia ja vaikutusmekanismeja.

Osaat nimetä lääkeaineiden yleisimpiä haitta- ja yhteisvaikutuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Ymmärrät lääkeaineiden vaiheita ja vaikutustapoja elimistössä.

Tunnet tavallisimmin käytettyjen lääkeaineryhmien käyttötarkoitukset ja vaikutusmekanismit.

Osaat nimetä lääkeaineiden yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset.Kiitettävä 4

Ymmärrät lääkeaineiden vaiheita ja vaikutustapoja elimistössä.

Tunnet tavallisimmin käytettyjen lääkeaineryhmien käyttötarkoitukset ja vaikutusmekanismit.

Osaat selittää lääkeaineiden yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset sekä niiden merkityksen potilaan lääkehoidon toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5

Ymmärrät lääkeaineiden vaiheita ja vaikutustapoja elimistössä.

Tunnet tavallisimmin käytettyjen lääkeaineryhmien käyttötarkoitukset ja vaikutusmekanismit.

Osaat selittää lääkeaineiden yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset sekä niiden merkityksen potilaan lääkehoidon toteutuksessa.

Osaat soveltaa farmakologian tietojasi potilaan lääkehoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Esitietovaatimukset

Hallitset sosiaali- ja terveysalan asiakkuuden ja toimintaympäristön perustiedot, keskeiset käsitteet ja menetelmät sekä ohjaamisen ja terveyden edistämisen menetelmiä ja tiedät näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.

Sinulla on perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta