Skip to main content

Minne menet, logistiikka ? (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLLX1570-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 19.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3.5 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Logistiikka (YAMK)

Opettaja

 • Eero Aarresola
 • Ville Karjalainen

Ryhmät

 • ZJAYLO23S1
  Avoin amk, Logistiikka (YAMK), monimuoto
 • YLO23S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • 02.12.2023 08:30 - 15:00, Minne menet, logistiikka ? YLLX1570-3004
 • 15.12.2023 12:00 - 15:00, Minne menet, logistiikka ? YLLX1570-3004
 • 12.01.2024 12:00 - 15:00, Minne menet, logistiikka ? YLLX1570-3004
 • 19.01.2024 12:00 - 18:00, Minne menet, logistiikka ? YLLX1570-3004
 • 19.01.2024 15:00 - 18:00, Minne menet, logistiikka ? YLLX1570-3004

Objectives

Opintojakson tarkoitus:

Yleisesti on tunnistettu maailman olevan nykypäivänä yhä enenevissä määrin VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Muuttuva toimintaympäristö haastaa myös logistiikkaa toimintona, jonka seurauksena asioita on tehtävä uusilla tavoilla, jotta logistiikalta odotettava arvo saadaan tuotettua. Tällä opintojaksolla ymmärryksesi logistiikan roolista tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentajana vahvistuu ja oivallat mitä sinun tulee ottaa huomioon mahdollistaaksesi menestyksen myös jatkossa.

Opintojakson osaamiset:

Logistiikkaosaaminen
Strategiaosaaminen
Kansainvälisyys –ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys- innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite:

Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet sekä sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla.

Content

Opintojakson sisältö rakentuu seuraavista teemoista:

- Logistiikan rooli tulevaisuudessa
- Logistiikka kilpailukyvyn rakentajana
- Uudet teknologiat, mm. robotiikka

Learning materials and recommended literature

Moodle- ja luentomateriaalit
Tieteelliset artikkelit

Teaching methods

Luennot ja työpajatyöskentely kontaktipäivillä.
Case stydy -työskentely/opetus kontaktipäivällä
Oppimistehtävät

Practical training and working life connections

Opintojaksolla vierailee luennoitsijoita työelämästä.
Opintojakson oppimistehtävät ovat luonteeltaan työelämää kehittäviä/tutkivia.

Exam dates and retake possibilities

Opintojaksolla ei järjestetä tenttejä.

International connections

Kansainvälisyys toteutuu opintojaksolla KV -artikkelien käyttämisenä opetusmateriaalina.

Student workload

Kontaktiluennot 20 h
Oppimistehtävät 70 h
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 45 h
Yhteensä 135 h

Further information for students

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin. Osaaminen osoitetaan oppimistehtävissä, joita on opintojaksolla kaksi - kolme.
Kaikki oppimistehtävät on suoritettava hyväksytysti ja ne arvioidaan asteikolla (0-5). Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvosta.

Myöhässä palautetun oppimistehtävän maksimiarvosana on 80% alkuperäisestä. Läsnäolo kontaktipäivillä on pakollinen - mahdollinen poissaolo korvataan erillisellä lisätehtävällä.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet sekä sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan yleisten muutosten ja vaatimusten vaikuttavuuden omaan organisaatioon. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan yleisten muutosten ja vaatimusten vaikuttavuuden omaan organisaatioon sekä kykenee tekemään perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan yleisten muutosten ja vaatimusten vaikuttavuuden omaan organisaatioon sekä kykenee tekemään perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikalla on mahdollista rakentaa tulevaisuuden kilpailukykyä omalle organisaatiolle.

Prerequisites

-