Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZZZ2000-3048

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Jaana Perttunen
  • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • ZJASAR24KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
  • 17.01.2024 10:15 - 11:45, SZZZ2000-3048 Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät
  • 21.02.2024 10:15 - 11:45, Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3048

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit tuntemaan erilaiset asiakkuudet ja palvelujärjestelmät sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali-, terveys ja kuntoutusalan asiakkuusosaaminen
Eettinen osaaminen


Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi tunnet sosiaali- ja terveysalan muuttuvan palvelujärjestelmän ja palveluja koskevan lainsäädännön. Tunnistat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
Sosiaali- ja terveysalan palveluita ohjaava keskeinen lainsäädäntö ja valvonta
Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
Asiakkuutta ja asiakkaan asemaa ohjaava lainsäädäntö
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet sosiaali- ja terveysalalla
Asiakkaan osallisuus- ja toimijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hyvinvointiteknologia ja robotiikka sosiaali- ja terveysalan asiakkuuksissa

Lisätietoja opiskelijoille

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi erillisryhmä, 35 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä yhdestä näkökulmasta kapea-alaisesti. Tunnistat jonkin asiakasryhmän tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Osaat määritellä asiakaslähtöisyyden käsitettä kapea-alaisesti ja ymmärrät asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Osaat määritellä osallisuuden ja toimijuuden osatekijöitä kapea-alaisesti.


Tyydyttävä 2
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä kahdesta olennaisesta näkökulmasta. Osaat määritellä kahden tai useamman asiakasryhmän tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen ja osaat määritellä sen vähintään kahdesta eri näkökulmasta. Ymmärrät asiakkaan asemaan ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Osaat määritellä osallisuuden ja toimijuuden osatekijöitä laajemmin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä useammasta toisiinsa liittyvistä näkökulmista. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen ja osaa tarkastella sitä useammasta toisiinsa liittyvistä näkökulmista. Ymmärrät asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittelevän lainsäädännön merkityksen ja tarkastelet sitä useammasta toisiinsa liittyvistä näkökulmista. Osaat tarkastella osallisuutta ja toimijuutta esimerkein havainnollistaen.


Kiitettävä 4
Edellisten lisäksi pystyt tarkastelemaan asiakaslähtöisyyttä ja sosiaali- ja terveys- palvelujärjestelmää useasta olennaisesta näkökulmasta ja tuot esille myös kriittisiä ristiriitaiselta näyttäviä näkökohtia. Tarkastelet aihetta kuitenkin vain yhdestä asiayhteydestä (konteksti) käsin. Osaat tuoda havainnollistaen esille ammattilaisen toiminnan merkityksen osallisuuden ja toimijuuden tukemisessa ja toteutumisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Edellisten lisäksi pystyt tarkastelemaan opintojakson teemoja useasta eri näkökulmasta ja osaat tehdä niistä johtopäätöksiä. Osaat tarkastella aihetta laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.