Skip to main content

Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW201-3028

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Jaana Perttunen
  • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • ZJASAR24KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
  • 21.02.2024 08:30 - 10:00, SZYYW201-3028 Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu
  • 20.03.2024 12:30 - 14:00, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3028

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit simulaatioympäristössä soveltamaan hoitotyön auttamismenetelmien teoriaa.

Opintojakson osaamiset
Kliininen osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Harjaannut hoitotyön kliinisissä menetelmissä aseptiikan ja ergonomian perusteet huomioiden.
Osaat vastata potilaan perustarpeisiin hoitotyön keinoin.
Perehdyt potilaan ammatilliseen kohtaamiseen.

Content

Hoitotyön aseptiset toimintaperiaatteet (infektioiden torjunnan perusteet, käsihygienia ja aseptinen työjärjestys)
Ergonomiset potilassiirrot (ml. apuvälineiden käyttö)
Hygienian tarpeiden havaitseminen ja niistä huolehtiminen potilaan toimintakyky huomioiden (potilaan peseytymisessä avustaminen)
Vitaalielintoimintojen tarkkailu ja niiden mittaaminen (verenpaine, pulssi, hengitys, lämpö, kipu ja tajunta)
Erittämisen tarpeista huolehtiminen (virtsarakon kerta- ja kestokatetrointi, suolen toiminta)
Ravitsemuksesta huolehtiminen (ruokailussa avustaminen, ravitsemusletkun laitto)
Vierinäytteiden ottaminen (hemoglobiini, verensokeri, virtsanäyte, nielunäyte)
Injektiot lääkehoidossa (sc. ja im.)

Further information for students

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi erillisryhmä, 35 opiskelijaa.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty
Osaat kohdata potilaita ammatillisesti. Osaat tunnistaa asiakkaan tarpeita ja vastata niihin hoitotyön keinoin. Osaat soveltaa aseptiikkaa ja ergonomiaa turvallisesti hoitotyössä.