Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2017-3025

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Niilo Kuokkanen
  • Jaana Perttunen
  • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • ZJASAR24KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
  • 22.02.2024 08:30 - 10:15, SZYY2017-3025 Lääkehoito
  • 24.04.2024 10:15 - 11:45, Lääkehoito SZYY2017-3025

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson suoritettuasi tiedät turvallisen lääkehoidon perusteet ja digitaaliset ratkaisut lääkehoidon toteutuksessa.

Opintojakson osaamiset
Kliininen osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminenOpintojakson osaamistavoitteet
Ymmärrät oman ammattiroolisi vastuun lääkehoidossa.
Osaat määrittää virheettömästi turvallisen lääkehoidon annokset.

Sisältö

Lääkehoidon keskeinen lainsäädäntö, ohjeistus ja valvonta Suomessa
Lääkehoidon peruskäsitteistöä
Lääkemuodot ja antotavat
Lääkkeen vaiheet elimistössä
Turvallisen lääkehoidon toteutus sisältäen digitaaliset ratkaisut
Lääkehoidon seuranta
Lääketietokantojen käyttö
Lääkkeissä esiintyvät suureet, etuliitteet ja yksiköt sekä niiden muunnokset.
Annosten looginen ja matemaattinen määrittäminen.
Nestemäisten ja kiinteiden lääkkeiden annostus.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi erillisryhmä, 35 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tiedät turvallisen lääkehoidon perusteet ja ymmärrät sairaanhoitajan roolin turvallisen lääkehoidon toteutuksessa. Hallitset virheettömästi lääkelaskennan.