Skip to main content

Rokottaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2016-3026

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

11.03.2024 - 09.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Heidi Pasonen
  • Suvi Aunala

Ryhmät

  • ZJASAR24KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
  • 25.04.2024 15:45 - 16:30, Rokottaminen SZYY2016-3026
  • 05.06.2024 10:15 - 17:00, Rokottaminen SZYY2016-3026

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit rokotusosaamisen perusteet.


Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät rokottamisen merkityksen ja eettiset periaatteet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta.
Hahmotat rokottamisen merkityksen maailmanlaajuisesti terveyttä edistävänä toimintana.
Sinulla on valmiudet rokotuksiin liittyvään näyttöön perustuvaan ohjaukseen ja neuvontaan.
Tunnet rokotuksin ehkäistävät taudit, kansallisen rokotusohjelman sekä rokotusten haittavaikutukset.
Osaat ohjattuna rokottaa aseptiikan ja potilasturvallisuuden huomioiden.

Content

Rokotusten vaikuttavuus
Rokotustoimintaa ohjaavat lait ja säädökset
Rokottamisen tietoperusta ja rokotustaidot
Asiakkaan ohjaaminen rokotuspäätöksessä
Erilaiset rokotustekniikat
Haittavaikutusten hoito

Learning materials and recommended literature

Verkko-opintojakson oppimateriaali

Teaching methods

Verkko-opetus Metropolian Moodlessa: itsenäinen materiaaliin perehtyminen, opintojaksoportfolio, pop up -ja itsereflektiotehtävät, verkkotentti sekä rokotuslaboraatio, joka toteutuu kontaktiopetuksena syksyllä 2024.

Exam dates and retake possibilities

Verkkotentti ja kaksi uusintakertaa

Student workload

Itsenäinen työskentely 52h ja rokotuslaboraatio 2h

Further information for students

Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi erillisryhmä, 35 opiskelijaa.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty suoritus edellyttää valtakunnallisen rokotusosaamisen perusteet opintojakson suorittamista erillisten kriteereiden mukaisesti, jotka on laadittu toteuttajatahon toimesta.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodlessa ja on osa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta.