Siirry suoraan sisältöön

Soveltava matematiikka ja fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKXMF100-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 36

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Kosonen
 • Tomi Nieminen

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SB
  Konetekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 11.01.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 17.01.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 18.01.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 24.01.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 25.01.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 31.01.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 07.02.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 08.02.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 14.02.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 15.02.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 21.02.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 06.03.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 07.03.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 13.03.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 14.03.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 20.03.2024 08:00 - 10:30, Uusintakokeet: SovMat&Fys sekä Mat2
 • 27.03.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 28.03.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 03.04.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 04.04.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 10.04.2024 09:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 11.04.2024 15:00 - 16:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008
 • 24.04.2024 08:00 - 10:30, Soveltava matematiikka ja fysiikka TKXMF100-3008

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee pyörimisliikkeen dynamiikan ja osaa soveltaa sitä mekanismiin sopivan moottorin valintaan. Opiskelija osaa sähkömagnetismin perusteet ja oppii rakentamaan pyörivän sähkömoottorin. Matemaattisena apuvälineenä kurssilla opiskellaan differentiaaliyhtälöitä ja niiden analyyttista ratkaisemista.

Tieto ja ymmärrys:
Opiskelijat ymmärtävät fysikaaliset luonnonlait sekä matemaattisen mallinnuksen periaatteet.

Tekninen analyysi:
Opiskelijat osaavat soveltaa oppimiaan mallinnusmenetelmiä käytännön suunnitteluongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Mekanismien dynamiikka, sähkömagnetismi, Faradayn laki, Lenzin laki, differentiaaliyhtälöt ja niiden analyyttinen ratkaiseminen.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 8.1.2024 - 30.4.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalia saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Kirjallisuutta:
Suvanto, K. 2003. Tekniikan fysiikka: 1. [Helsinki]: Edita.
Suvanto, K. & Laajalehto, K. 2005. Tekniikan fysiikka: 2. 2. p. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus. Tunnit kahdesti viikossa kampuksella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. välikoe viikolla 8
2. välikoe viikolla 17

Välikokeiden 1. uusinta viikolla 20
Välikokeiden 2. uusinta viikolla 22

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Monimuotototeutus keväällä 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op * 21h/op = 135h

Arvioitu ajankäyttö:
- oppitunnit 48 h
- itsenäinen harjoittelu 73h
- harjoitustyö 10 h
- kokeet 4 h

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus julkaistaan opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaksi välikoetta, harjoitustyö, harjoitustehtävät ja itsearviointi vaikuttavat opintojakson arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu n. 90% tentistä ja n.10% projektityöstä (sähkömoottorin rakentaminen).
Välttävä (1): Tunnet perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa muihin kuin perusratkaisuihin. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi selkeitä perusratkaisuja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat kurssilla käsitellyistä luonnonilmiöistä ja matemaattisista menetelmistä. Osaat soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön yksinkertaisissa tilanteissa.

Kiitettävä (4): Hallitset kurssilla käsitellyt luonnonilmiöt ja matemaattiset menetelmät. Osaat soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) Hallitset kurssilla käsitellyt luonnonilmiöt ja matemaattiset menetelmät. Osaat luovasti soveltaa oppimaasi teoriaa käytäntöön myös kohtaamissasi uusissa ongelmatilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Hallitset riittävän hyvin perustiedot ja -taidot ja pystyt soveltamaan tietojasi yksinkertaisiin ongelmiin.

Esitietovaatimukset

Lausekkeiden käsittely ja yhtälöiden ratkaiseminen. SI-yksiköiden käsittely. Voiman ja momentin käsitteet ja Newtonin lait. Voiman jakaminen komponentteihin ja statiikan perusteet. Tekninen taivutusteoria, erityisesti leikkausvoiman, taivutusmomentin sekä palkin taipuman välinen yhteys. Differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.