Siirry suoraan sisältöön

Windows infrastruktuuri administrointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5520-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 09.01.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 16.01.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 23.01.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 30.01.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 06.02.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 13.02.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 20.02.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 05.03.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 12.03.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 19.03.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 26.03.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 02.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 09.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 16.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 23.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 30.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan toimeksiannon mukaisen Windows infrastruktuurin, sekä valvomaan ja ylläpitämään sen toiminteita ja palveluita. Opit myös yhdistämään ympäristön osaksi muita tietojärjestelmiä.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

Opintojakson osaamistavoite
Opit käytännössä toteuttamaan ja suunnittelemaan Windows ympäristön ja ymmärrät sen toiminnot ja palvelut.

Sisältö

Opintojakso pitää sisällään Windows pohjaisen ympäristön ymmärtämisen teoriassa, sekä sen suuunnittelun vastaamaan toimeksiantoa. Lisäksi opit toteuttamaan ympäristön käytännössä, sekä ylläpitämään sen toiminteita.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen Windows infrastruktuurin välttävästi. Opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa käytäntöön opastetusti.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa hallitsevansa tyydyttävästi Windows infrastruktuurin perusteet. Opiskelija pystyy toteuttamaan toimeksiannon mukaisen ympäristön tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osoittaa hallitsevansa hyvin Windows infrastruktuurin perusteet. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan toimeksiannon mukaisen ympäristön vähäisillä puutteilla.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa hallitsevansa Windows infrastruktuurin. Opiskelija pystyy itsenäisesti toteuttamaan toimeksiannon suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija pystyy soveltamaan osaamistaan ja liittämään toimeksiannon laajempaan ympäristöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa Windows infrastruktuurin erinomaisesti. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan laajoja toteutuksia perustellusti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/välttävä 1: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen Windows infrastruktuurin välttävästi. Opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa käytäntöön opastetusti.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
Windows käyttö ja hallinta