Skip to main content

Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC7510-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Hyytiäinen
 • Jarmo Nevala

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 08.01.2024 12:30 - 14:00, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 11.01.2024 08:15 - 09:45, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 15.01.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 18.01.2024 08:15 - 09:45, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 22.01.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 25.01.2024 08:15 - 09:45, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 29.01.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 01.02.2024 08:15 - 09:45, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Sinä hallitset keskeisimmät kyberharjoituksen suunnitteluun ja valmisteluun liittyvät osa-alueet: käsitteet, käytetyt toteutustavat ja yleiseen harjoitukseen liittyvät rakenteelliset asiat.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Sinä hallitset harjoituksen suunnittelun periaatteet ja osaat suunnitella yrityksen henkilöstölle sopivan harjoitusmallin.

Content

Opintojakso sisältää yleisesti kyberharjoituksen käsitteet ja harjoitusmallit. Opintojaksolla tutustutaan harjoituksen järjestämiseen ja harjoituksessa toimimiseen eri roolien (järjestäjä, puolustaja, hyökkääjä) kautta.

Learning materials and recommended literature

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Teaching methods

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Practical training and working life connections

- vierailijaluennot
- projektit

Exam dates and retake possibilities

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Alternative completion methods

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Student workload

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää jotain kyberharjoitusten taustalla olevasta teoriasta. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa jotain teknisiä tietojärjestelmiä kyberharjoituksessa. Opiskelija osallistuu kyberharjoituksen suunnitteluun ryhmässä.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää monipuolisesti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa monipuolisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee kattavasti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää perusteellisesti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa perusteellisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee perusteellisesti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5: Opiskelija ymmärtää tavallisesta poikkeavasti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa tavallisesta poikkeavasti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee loistavasti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.