Skip to main content

Talousmatematiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD11-3030

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Alison Doolittle

Ryhmät

 • ZJAHTL23S1
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous päivätoteutus
 • HTL23SA
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 07.09.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 21.09.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 28.09.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 05.10.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 26.10.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 16.11.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 23.11.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 30.11.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 07.12.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030
 • 14.12.2023 12:15 - 13:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3030

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Talousmatematiikka –opintojakson tarkoituksena on, että tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät. Tunnet liiketalouden käytännön työtehtävissä käytettävät matemaattiset menetelmät.
Opintojaksolla huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta kehittymisestä. Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat talousmatematiikkaan liittyvää tietoa ja menetelmiä. Hyödynnät talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja. Osaat arvioida ja kehittää osaamistasu ja oppimistapojasi erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson jälkeen tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnet liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Tunnet talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Content

Prosenttilaskut
Arvonlisäveron laskeminen
Yksinkertainen korkolasku
Koron korko
Diskonttaus
Indeksit
Inflaatio ja deflaatio
Valuuttakurssilaskut

Learning materials and recommended literature

Liike-elämän matematiikka
Pirjo Saaranen, Eliisa Kolttola, Jarmo Pösö
Edita [2022] 13., uudistettu painos
ISBN: 978-951-37-8663-2 PDF

tai

Talousmatematiikka
Tomi Hoviaro
2014

Teaching methods

Luennot, itsenäinen työskentely hyödyntäen opetusvideoita, harjoitukset, tentti.

Alternative completion methods

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Student workload

Luennot 19,5h
Itsenäinen työskentely hyödyntäen opetusvideoita 30 h
harjoitukset 30 h
Tentti 1,5 h

Further information for students

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Arvosana (1-5) määräytyy tentin perusteella.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Opintojakson jälkeen tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnet liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Tunnet talousmatematiikan yksikertaisia digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Tyydyttävä 2
Opintojakson jälkeen ymmärrät talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Ymmärrät liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Ymmärrät talousmatematiikan yksikertaisia digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Opintojakson jälkeen ymmärrät talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja tunnet niiden riippuvuudet. Osaat soveltaa liike-elämässä käytettäviä laskumenetelmiä käytännön ongelmiin. Osaat soveltaa talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Kiitettävä 4
Osaat kehittää yrityksen liiketoimintaa hyödyntämällä talousmatematiikan laskumenetelmiä. Osaat soveltaa ja arvioida talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Osaat kehittää yrityksen liiketoimintaa hyödyntämällä talousmatematiikan laskumenetelmiä. Osaat perustella, vertailla, selittää ja tulkita käyttämiäsi menetelmiä.