Skip to main content

Tilastotiede (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD10-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sara Taskinen

Vastuuopettaja

Riikka Ahlgren

Ryhmät

 • ZJAHTL23S1
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous päivätoteutus
 • HTL23SB
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 08.01.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 15.01.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 22.01.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 29.01.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 05.02.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 12.02.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 19.02.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 04.03.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 11.03.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 25.03.2024 09:45 - 11:15, Tilastotiede HL00BD10-3023
 • 02.04.2024 12:00 - 14:00, HL00BD10-3023 Tilastotiede Tentti
 • 16.04.2024 12:00 - 14:00, Tilastotiede HL00BD10-3023 Tentti

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tilastotieteen merkityksen ja mahdollisuudet työelämän kehittämisessä, ja osaat käyttää tilastotieteellisiä menetelmiä tiedonkeruussa ja kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson oppimistavoitteet
Opintojakson jälkeen ymmärrät tilastollisen tutkimuksen menetelmien mahdollisuuksia työelämän kehittämisessä. Hallitset datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyviä peruskäsitteitä. Tunnet kyselylomakkeen laatimiseen liittyviä periaatteita. Osaat laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja sekä hallitset laadukkaan tilastollisen taulukoinnin ja visualisoinnin perusteet. Olet perehtynyt MS Excelin ja mahdollisesti jonkin tilastollisen ohjelmiston käyttöön.

Content

1. Erilaiset aineistot: miten aineistoa kerätään ja miten hyvä kyselylomake luodaan
2. Mitä tilastot meille kertovat: miten tilastoja voidaan käyttää päätöksenteossa
3. Aineiston tiivistäminen taulukoksi
4. Graafisen esittämisen perusteet
5. Tilastollisia tunnuslukuja: sijainti- ja hajontaluvut, korrelaatio
6. Yksinkertaisia analyysimenetelmiä: riippuvuuden ja aikasarjojen mallintaminen

Learning materials and recommended literature

Tarvittava oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Kirjallisuutta:
Leila Karjalainen (2015): Tilastotieteen perusteet. Pii-kirja.

Teaching methods

Lähiopetus: viikottaiset kontaktitunnit.
Harjoitustehtävät ja loppukoe.

Exam dates and retake possibilities

Ensimmäinen tentti järjestetään kontaktituntiaikaan opintojakson loppupuolella.
Tarkka aika sovitaan ensimmäisellä kontaktilla. Uusintatentti on seuraavalla viikolla.

Alternative completion methods

Tavanomainen hyväksilukumenettely on käytössä (korvaaminen, sisällyttäminen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen). Katso tarkemmat ohjeet tutkintosäännöstä ja JAMK-intrasta.

Student workload

Lähiopetus 22h
Itsenäinen työskentely 59h
Yhteensä 81h

Content scheduling

Opintojaksolla on yhdeksän teemaa. Kukin teema kestää 1-2 viikkoa, sisältäen viikottaiset kontaktitunnit. Kuhunkin teemaan liittyy viikottaiset harjoitukset.
Harjoituksia tehdään yhdessä kontaktitunneilla ja osa itsenäisesti tuntien ulkopuolella.

Further information for students

Avoin amk 5 sisältyy max-paikkoihin.
Opintojakson arviointiin vaikuttavat suoriutuminen loppukokeessa sekä aktiivisuus harjoitustehtävien teossa.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat joitain datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyviä peruskäsitteitä. Tunnet välttävästi kyselylomakkeen laatimisen periaatteita. Osaat ohjattuna laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Tunnistat tilastollisten menetelmien tärkeyden tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Tyydyttävä 2
Hallitset joitain datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyviä peruskäsitteitä. Tunnet tyydyttävästi kyselylomakkeen laatimisen periaatteita. Osaat ohjattuna laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Tunnistat tilastollisten menetelmien tärkeyden tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Hallitset datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyvät peruskäsitteet kohtalaisen hyvin. Tunnet hyvin kyselylomakkeen laatimisen periaatteet. Osaat laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Tunnistat tilastollisten menetelmien tärkeyden tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Kiitettävä 4
Hallitset kiitettävästi datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyvät peruskäsitteet. Tunnet kiitettävästi kyselylomakkeen laatimisen periaatteet. Osaat itsenäisesti laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa laadukkaita tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Osaat hyödyntää tilastollisia menetelmiä tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Hallitset erinomaisesti datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyvät peruskäsitteet. Tunnet erinomaisesti kyselylomakkeen laatimisen periaatteet. Osaat itsenäisesti laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa laadukkaita tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Osaat itsenäisesti hyödyntää tilastollisia menetelmiä tutkimuksessa ja päätöksenteossa.