Siirry suoraan sisältöön

As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD14-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Ari Karsikas

Ryhmät

 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 29.08.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 05.09.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 12.09.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 19.09.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 26.09.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 03.10.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 10.10.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 24.10.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 31.10.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 07.11.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 14.11.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 21.11.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004
 • 28.11.2023 14:15 - 15:45, As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto HL00BD14-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi sinulla on keskeiset tiedot ja valmiudet pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen taloushallintoon.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten taloushallintoon. Tunnet asunto-osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin liittyvät peruskäsitteet. Tiedät asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten taloushallinnon keskeiset perusprosessit. Osaat tuottaa pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon aineiston ja tilinpäätöksen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä, laaditaan talousarvio ja vuokrankantokirja, lasketaan osakkaiden laina-osuuksia ja tehdään jälkilaskelmia. Lisäksi käydään läpi asunto-osakeyhtiötä ja yhdistystä koskevaa kokoustekniikkaa sekä tilintarkastuksen perusteita ja tarkastuksen raportointia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito + harjoituskirja, Edita, 19. uudistettu painos on viimeisin
Kari Manner: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös, 2005
Samuli Perälä & Johanna Perälä: Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus, 2003
Asunto-osakeyhtiölaki Nro 1599/2009
Asunto-osakeyhtiöasetus Nro 811/1991
Yhdistyslaki Nro 503/1989
Tilintarkastuslaki Nro 459/2007
Tilintarkastuslaki Nro 936/1994

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.
Opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena.
Luennot
Kirjallinen aineisto
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään luokassa viikolla 48. Kaksi uusintatenttiä järjestetään tutkintosäännön mukaisesti ja niiden aikataulu tarkentuu opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Luennot 20 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 80 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointi:
harjoitus- ja oppimistehtävät 30 %
tentti 70 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet asunto-osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin liittyvät peruskäsitteet. Tiedät asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten taloushallinnon keskeiset perusprosessit. Osaat tuottaa pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon aineiston ja tilinpäätöksen ohjeistettuna.

Tyydyttävä 2
Tunnet asunto-osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset ja osaat soveltaa näitä erilaisissa kirjanpitoon liittyvissä tilanteissa. Ymmärrät asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin liittyvät peruskäsitteet. Tiedät asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten taloushallinnon keskeiset perusprosessit. Osaat tuottaa pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon aineiston ja tilinpäätöksen ohjeistettuna ja hakea neuvoa tarvittaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet asunto-osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset ja osaat soveltaa näitä erilaisissa kirjanpitoon liittyvissä tilanteissa. Osaat analysoida erilaisia asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiiin liittyviä kysymyksiä. Ymmärrät asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin liittyvät peruskäsitteet. Tiedät asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten taloushallinnon keskeiset perusprosessit. Osaat tuottaa itsenäisesti pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon aineiston ja tilinpäätöksen ja hakea neuvoa tarvittaessa.

Kiitettävä 4
Tunnet asunto-osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset ja osaat soveltaa näitä erilaisissa kirjanpitoon liittyvissä tilanteissa. Osaat analysoida syvällisesti erilaisia asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiiin liittyviä kysymyksiä. Ymmärrät asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin liittyvät peruskäsitteet kattavasti. Tiedät asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten taloushallinnon perusprosessit. Osaat tuottaa itsenäisesti pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon aineiston ja tilinpäätöksen ja tiedät mistä neuvontaa on saatavissa. Pystyt ohjaamaan muita kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet asunto-osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset kattavasti ja osaat soveltaa niitä erilaisissa kirjanpitoon liittyvissä tilanteissa. Osaat analysoida syvällisesti erilaisia asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiiin liittyviä kysymyksiä. Ymmärrät asunto-osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin liittyvät peruskäsitteet kattavasti. Tiedät asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten taloushallinnon perusprosessit. Osaat tuottaa itsenäisesti vaativankin pienen asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen kirjanpidon aineiston ja tilinpäätöksen ja tiedät mistä neuvontaa on saatavissa. Pystyt ohjaamaan muita kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä.

Esitietovaatimukset

Osaat hoitaa itsenäisesti pienen yrityksen kirjanpidon.

Lisätiedot

-