Skip to main content

Materiaalitekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0220-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 47

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sami Koponen

Vastuuopettaja

Sami Koponen

Ryhmät

 • ZJATKN23SM
  Avoin amk, Konetekniikka, Monimuoto
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • 28.10.2023 08:30 - 16:30, Mittaus- ja laatutekniikan sekä materiaalitekniikan labrat
 • 25.11.2023 11:30 - 14:45, Materiaalitekniikka TKKP0220-3008
 • 15.01.2024 08:00 - 10:30, Materiaalitekniikka TKKP0220-3007, Materiaalitekniikka TKKP0220-3008 (UUSINTA)

Objectives

Materiaalitekniikan osaaminen on edellytys materiaalinvalinnassa, rakenteiden vaurioiden analysoinnissa sekä eri valmistusmenetelmien valinnassa.
Opintojakson aikana opit materiaalitekniikan peruskäsitteet sekä niihin liittyvät käyrät ja murtopinnat. Opit ymmärtämään ympäristön vaikutuksen eri materiaaleihin ja myös materiaalivalinnan vaikutuksen kestävään kehitykseen. Opintojakson käytyäsi tunnet koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit, niiden tekniset ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet.

Tieto ja ymmärrys:
Tiedät koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit sekä ymmärrät miten sisäinen rakenne ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat materiaalien ominaisuuksiin. Ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaalien käyttöön ja eri materiaalien vaikutukset ympäristöön.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat tehdä materiaalitekniikkaan liittyviä kirjallisuushakuja hyödyntäen soveltuvia tietolähteitä. Pystyt toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia sekä työskentelemään laboratorioympäristössä.

Content

Materiaalien sisäinen rakenne, mekaaniset ominaisuudet sekä sisäisen rakenteen vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin. Muokkauksen ja lämpökäsittelyjen vaikutus ominaisuuksiin. Ympäristön vaikutus materiaaleihin ja materiaalien vaikutuksen ympäristöön. Materiaaliryhmät ja laboratorioharjoitukset.

Learning materials and recommended literature

Luentomateriaalit.
Koivisto ym. Konetekniikan materiaalioppi, Edita Publishing, 2010, 12.-13.painos. ISBN: 978-951-37-5259-0

Teaching methods

Monimuotototeutus
- Itsenäistä opiskelua
- Luentoja
- Oppimistehtäviä
- Laboratoriotöitä

Exam dates and retake possibilities

Tentti ja kaksi uusintaa (kontakteina/etänä).

Student workload

14h luentoja, 3h laboratoriotunteja ja itsenäistä työskentelyä 118h.

Further information for students

Opintojakson arviointi perustuu välikoe/tenttitulosten lisäksi pisteytettäviin oppimistehtäviin ja laboratorioraportteihin.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Arviointi tapahtuu tentin sekä harjoitus- ja laboratoriotöiden perusteella.

Välttävä (1): Tunnet materiaalitekniikan peruskäsitteet, mutta et osaa tulkita niihin liittyviä käyriä tai murtopintoja. Tiedät miten ympäristö vaikuttaa materialeihin.

Tyydyttävä (2): Ymmärrät materiaalitekniikan peruskäsitteet ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja ja ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaaleihin, mutta et osaa hyödyntää osaamistasi käytännön ratkaisuissa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3): Ymmärrät materiaalitekniikan peruskäsitteet ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja ja ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaaleihin. Et kuitenkaan osaa, hyödyntää osaamistasi materiaaleja valittaessa tai vaurioiden tulkinnassa.

Kiitettävä (4): Hallitset materiaalitekniikan peruskäsitteet ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja ja ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaaleihin. Osaat hyödyntää osaamistasi kohtuullisen hyvin materiaaleja valittaessa sekä vaurioiden tulkinnassa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5): Hallitset materiaalitekniikan peruskäsitteet ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja ja ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaaleihin. Osaat hyödyntää osaamistasi hyvin materiaaleja valittaessa sekä vaurioiden tulkinnassa.

Prerequisites

Ei erityista edeltävää osaamista.