Siirry suoraan sisältöön

Materiaalitekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0220-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 47

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sami Koponen

Vastuuopettaja

Sami Koponen

Ryhmät

 • ZJATKN23SM
  Avoin amk, Konetekniikka, Monimuoto
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • 28.10.2023 08:30 - 16:30, Mittaus- ja laatutekniikan sekä materiaalitekniikan labrat
 • 25.11.2023 11:30 - 14:45, Materiaalitekniikka TKKP0220-3008
 • 15.01.2024 08:00 - 10:30, Materiaalitekniikka TKKP0220-3007, Materiaalitekniikka TKKP0220-3008 (UUSINTA)

Tavoitteet

Materiaalitekniikan osaaminen on edellytys materiaalinvalinnassa, rakenteiden vaurioiden analysoinnissa sekä eri valmistusmenetelmien valinnassa.
Opintojakson aikana opit materiaalitekniikan peruskäsitteet sekä niihin liittyvät käyrät ja murtopinnat. Opit ymmärtämään ympäristön vaikutuksen eri materiaaleihin ja myös materiaalivalinnan vaikutuksen kestävään kehitykseen. Opintojakson käytyäsi tunnet koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit, niiden tekniset ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet.

Tieto ja ymmärrys:
Tiedät koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit sekä ymmärrät miten sisäinen rakenne ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat materiaalien ominaisuuksiin. Ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaalien käyttöön ja eri materiaalien vaikutukset ympäristöön.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat tehdä materiaalitekniikkaan liittyviä kirjallisuushakuja hyödyntäen soveltuvia tietolähteitä. Pystyt toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia sekä työskentelemään laboratorioympäristössä.

Sisältö

Materiaalien sisäinen rakenne, mekaaniset ominaisuudet sekä sisäisen rakenteen vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin. Muokkauksen ja lämpökäsittelyjen vaikutus ominaisuuksiin. Ympäristön vaikutus materiaaleihin ja materiaalien vaikutuksen ympäristöön. Materiaaliryhmät ja laboratorioharjoitukset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaalit.
Koivisto ym. Konetekniikan materiaalioppi, Edita Publishing, 2010, 12.-13.painos. ISBN: 978-951-37-5259-0

Opetusmenetelmät

Monimuotototeutus
- Itsenäistä opiskelua
- Luentoja
- Oppimistehtäviä
- Laboratoriotöitä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ja kaksi uusintaa (kontakteina/etänä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

14h luentoja, 3h laboratoriotunteja ja itsenäistä työskentelyä 118h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu välikoe/tenttitulosten lisäksi pisteytettäviin oppimistehtäviin ja laboratorioraportteihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointi tapahtuu tentin sekä harjoitus- ja laboratoriotöiden perusteella.

Välttävä (1): Tunnet materiaalitekniikan peruskäsitteet, mutta et osaa tulkita niihin liittyviä käyriä tai murtopintoja. Tiedät miten ympäristö vaikuttaa materialeihin.

Tyydyttävä (2): Ymmärrät materiaalitekniikan peruskäsitteet ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja ja ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaaleihin, mutta et osaa hyödyntää osaamistasi käytännön ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Ymmärrät materiaalitekniikan peruskäsitteet ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja ja ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaaleihin. Et kuitenkaan osaa, hyödyntää osaamistasi materiaaleja valittaessa tai vaurioiden tulkinnassa.

Kiitettävä (4): Hallitset materiaalitekniikan peruskäsitteet ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja ja ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaaleihin. Osaat hyödyntää osaamistasi kohtuullisen hyvin materiaaleja valittaessa sekä vaurioiden tulkinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset materiaalitekniikan peruskäsitteet ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja ja ymmärrät ympäristön vaikutuksen materiaaleihin. Osaat hyödyntää osaamistasi hyvin materiaaleja valittaessa sekä vaurioiden tulkinnassa.

Esitietovaatimukset

Ei erityista edeltävää osaamista.