Skip to main content

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLBM02200-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Opettaja

  • Tarja Stenman
  • Laura Vertainen
  • Tero Vesisenaho
  • Hannariina Honkanen
  • Aapeli Piesala

Vastuuopettaja

Tarja Stenman

Ryhmät

  • YLB23K1
    Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Objectives

Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista.
Opiskelija hyödyntää ja johtaa em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.

Content

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja biotalouteen.
Muutosvastarinta
Ekosysteemipalvelut
Kestävä hyvinvointi
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Learning materials and recommended literature

Särkelä, R., Siltaniemi, A., Rouvinen-Wilenius, P., Parviainen, H. & Ahola, E. (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. SOSTE.
Urry, J. 2013. Ilmastonmuutos ja yhteiskunta. Vastapaino.

Teaching methods

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, oppimistehtävät ja tentti.

Exam dates and retake possibilities

Ilmoitetaan aloitustunnilla.

Student workload

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, oppimistehtävät ja tentti yhteensä 135 tuntia.

Further information for students

Tentti 40%
Oppimistehtävät 60 %

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

(1) Opiskelija tuntee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.
(2) Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.

Evaluation criteria, good (3-4)

(3) Opiskelija osaa soveltaa biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.
(4) Opiskelija osaa analysoida biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Evaluation criteria, excellent (5)

(5) Opiskelija osaa arvioida kriittisesti biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.