Siirry suoraan sisältöön

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLBM02200-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Opettaja

  • Tarja Stenman
  • Laura Vertainen
  • Tero Vesisenaho
  • Hannariina Honkanen
  • Aapeli Piesala

Vastuuopettaja

Tarja Stenman

Ryhmät

  • YLB23K1
    Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista.
Opiskelija hyödyntää ja johtaa em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja biotalouteen.
Muutosvastarinta
Ekosysteemipalvelut
Kestävä hyvinvointi
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Särkelä, R., Siltaniemi, A., Rouvinen-Wilenius, P., Parviainen, H. & Ahola, E. (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. SOSTE.
Urry, J. 2013. Ilmastonmuutos ja yhteiskunta. Vastapaino.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, oppimistehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan aloitustunnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, oppimistehtävät ja tentti yhteensä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti 40%
Oppimistehtävät 60 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1) Opiskelija tuntee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.
(2) Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3) Opiskelija osaa soveltaa biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.
(4) Opiskelija osaa analysoida biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija osaa arvioida kriittisesti biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.