Skip to main content

Biotalouden syventävät opinnot (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLBM02700-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 17

Koulutus

  • Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Opettaja

  • Hannariina Honkanen

Vastuuopettaja

Hannariina Honkanen

Ryhmät

  • YLB23K1
    Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Objectives

Opiskelija laajentaa ja syventää ammatillista ja persoonallista osaamistaan ura- ja kehityssuunnitelman ja HOPS:n valintojensa mukaisesti.

Content

Opiskelijan HOPSin mukaan;
kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleita tehtävät referaatit ja esseet,
biotalousalan seminaarehin osallistuminen ja niistä pidettävät esitykset dokumentointeineen,
älymaatalouden soveltavan tutkimuksen ajankohtaiset tehtäväaihiot.

Learning materials and recommended literature

Sovitaan erikseen.

Teaching methods

Vastuuopettajan kanssa sovittavat itsenäiset syventävät tehtävät kuten referaatit ja/tai esseet, biotalousalan seminaareihin osallistuminen ja niistä pidettävät esitykset dokumentointeineen.
Biotalousinstituutin soveltavan tutkimuksen toimintaan osallistuminen (erilliset sovittavat tehtävänannot).

Alternative completion methods

Materiaaleihin perehtyminen, kirjalliset tehtävät ja esitykset erikseen sovitusti.

Student workload

1 op = 27 h, 5 op = 135 h.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Opiskelijan HOPSin mukainen kirjallisuureferaattien, esseiden ja seminaariesitysten tekeminen.