Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW201-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 13.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Seija Tiilikainen
 • Tuija Hakala
 • Suvi Aunala
 • Sini Lällä

Vastuuopettaja

Tuija Hakala

Ryhmät

 • SAR24K1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • ZJASAR24K1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja päivä
 • 12.02.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 15.02.2024 08:15 - 11:30, Potilassiirrot ja ergonomia /Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 16.02.2024 08:15 - 11:30, Potilassiirrot ja ergonomia /Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 16.02.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 20.02.2024 12:15 - 15:30, Hätäensiapu /Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 05.03.2024 08:15 - 11:00, Potilassiirrot ja ergonomia /Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 12.03.2024 08:15 - 11:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 28.03.2024 08:15 - 11:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 05.04.2024 08:15 - 11:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 12.04.2024 08:15 - 11:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 17.04.2024 12:15 - 15:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 19.04.2024 08:15 - 11:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 23.04.2024 08:15 - 11:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 03.05.2024 08:15 - 11:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031
 • 08.05.2024 12:15 - 15:30, Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu SZYYW201-3031

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit simulaatioympäristössä soveltamaan hoitotyön auttamismenetelmien teoriaa.

Opintojakson osaamiset
Kliininen osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Harjaannut hoitotyön kliinisissä menetelmissä aseptiikan ja ergonomian perusteet huomioiden.
Osaat vastata potilaan perustarpeisiin hoitotyön keinoin.
Perehdyt potilaan ammatilliseen kohtaamiseen.

Sisältö

Hoitotyön aseptiset toimintaperiaatteet (infektioiden torjunnan perusteet, käsihygienia ja aseptinen työjärjestys)
Ergonomiset potilassiirrot (ml. apuvälineiden käyttö)
Hygienian tarpeiden havaitseminen ja niistä huolehtiminen potilaan toimintakyky huomioiden (potilaan peseytymisessä avustaminen)
Vitaalielintoimintojen tarkkailu ja niiden mittaaminen (verenpaine, pulssi, hengitys, lämpö, kipu ja tajunta)
Erittämisen tarpeista huolehtiminen (virtsarakon kerta- ja kestokatetrointi, suolen toiminta)
Ravitsemuksesta huolehtiminen (ruokailussa avustaminen, ravitsemusletkun laitto)
Vierinäytteiden ottaminen (hemoglobiini, verensokeri, virtsanäyte, nielunäyte)
Injektiot lääkehoidossa (sc. ja im.)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat kohdata potilaita ammatillisesti. Osaat tunnistaa asiakkaan tarpeita ja vastata niihin hoitotyön keinoin. Osaat soveltaa aseptiikkaa ja ergonomiaa turvallisesti hoitotyössä.