Skip to main content

Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) (10 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0920-3047

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Satu Aksovaara
 • Jere Lamberg
 • Kaisa Kinnunen
 • Matti Mieskolainen
 • Mervi Kuustie
 • Katri Kainulainen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Sameli Rinta-Hirvelä
 • Essi Säynätmäki
 • Marika Puttonen
 • Mari Hakkarainen
 • Laura Salo
 • Suvi Ahonen
 • Minna Seikkula
 • Tomi Hiltunen
 • Saara Koskinen
 • Emilia Lahdenperä
 • Jenni Koivumäki
 • Mirja Riipinen
 • Sami Koponen
 • Janne Koskenkorva
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Nina Viertorinne
 • 15.01.2024 14:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 29.01.2024 12:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 19.02.2024 12:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 04.03.2024 14:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 11.03.2024 14:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 25.03.2024 14:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 08.04.2024 14:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 15.04.2024 14:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 22.04.2024 14:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 29.04.2024 14:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047
 • 13.05.2024 12:00 - 16:00, Future Factory -projekti (Kaikki koulutusalat) ZZPP0920-3047 Päätösseminaari

Objectives

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Content

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Teaching methods

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat kaikki FF projektiopintoja 10 op keväällä 2024 suorittavat opiskelijat. OPINTOJAKSO TOTEUTUU VAIN SUOMEKSI!

1. Opiskelija aloittaa opinnot valitsemalla Moodlessa toimeksiannon, jonka parissa haluaa työskennellä. Tämä tapahtuu opintojaksoinfon jälkeen.
2. Toimeksiannon valinnan jälkeen opiskelija liittyy toimeksiantokohtaiseen Moodle-työtilaan itserekisteröitymällä ja liittyy projektiryhmään.


FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti/ryhmässä toteutettavia opintoja.
FF projektin toteutus, 5 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.
Kestävä kehitys 2 op itsenäinen opiskelu + ryhmässä tapahtuva opiskelu

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Projektiopinnoissa hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana aloitat suunnittelemaan työelämälähtöistä projektia yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi projektiryhmässä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy alustava projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

5 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu yksilö- ja ryhmäreflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen), projektisuunnitelmaan sekä projektiraporttiin.
Osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Exam dates and retake possibilities

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Alternative completion methods

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen (oma projekti)
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Hyväksilukuhakemukset on lähetettävä vastuuopettajalle ennen opintojakson alkua, viimeistään opintojakson ensimmäisellä viikolla ennen toimeksiannon valintaa. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Student workload

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op
Kestävä kehitys 2 op
Projektin toteuttaminen 5 op

Further information for students

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op hyväksytty/hylätty
• Verkkotentti (50%) (Yksilötehtävä)
• Alustava projektisuunnitelma (50%) (Ryhmätehtävä)

Kestävä kehitys 2 op ja projektin toteuttaminen 5 op hyväksytty/hylätty
• Kestävän kehityksen verkkotentti. Hyväksytty/Hylätty (yksilötehtävä)
• Reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, ryhmäreflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
• Projektisuunnitelma (ryhmätehtävä)
• Projektirapotti Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Prerequisites

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).