Siirry suoraan sisältöön

Web-kehitysympäristöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN89-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Jarkko Immonen

Ryhmät

 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK23S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk
 • 28.08.2023 13:15 - 16:15, Web-kehitysympäristöt HT00BN89-3003
 • 31.08.2023 13:00 - 16:00, Web-kehitysympäristöt HT00BN89-3003
 • 07.09.2023 13:00 - 16:00, Web-kehitysympäristöt HT00BN89-3003
 • 13.09.2023 09:15 - 10:30, Web-kehitysympäristöt HT00BN89-3003
 • 11.04.2024 13:00 - 16:00, Web-kehitysympäristöt HT00BN89-3003
 • 18.04.2024 13:00 - 16:00, Web-kehitysympäristöt HT00BN89-3003
 • 25.04.2024 13:00 - 16:00, Web-kehitysympäristöt HT00BN89-3003
 • 02.05.2024 13:00 - 16:00, Web-kehitysympäristöt HT00BN89-3003

Tavoitteet

Web-sovelluskehitykseen liittyy asianmukaisen ja toimivan kehitysympäristön koostaminen, jotta varsinainen ohjelmointityö on sujuvaa ja tehokasta. Lisäksi web-kehittäjien työnkuvaan kuuluu useasti myös koko tuotanto- ja julkaisuprosessin hallintaan liittyviä tehtäviä. Tämän opintojakson myötä saat tietoa ja osaamista erilaista web-kehitykseen liittyvistä kehitys- ja operaatiotason työkaluista.

Opintojakson osaamiset
Ohjelmistotuotanto-osaaminen
Tietojärjestelmäosaaminen
Sovelluskehitysosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson suoritettuasi tunnet modernin sovelluskehityksen kokonaisprosessiin liittyviä prosesseja, menetelmiä ja työvälineitä. Osaat koostaa sopivan sovelluskehitysympäristön opintojaksolla käsiteltyjä välineitä käyttäen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään web-sovelluskehitysympäristön rakentamiseen alkaen paikallisen kehitysympäristön työvälineistä ja niiden konfiguroinnista aina sovelluksen automatisoituun julkaisuun asti. Opintojaksolla käsiteltäviä teknologioita ovat esimerkiksi komentorivi, VSCode, npm, Docker, GitHub Actions, CircleCI ja erilaiset hostaus-palvelut.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajien kirjoittama oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Kontaktitunnit
- Tehtävät
- Testit

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Kukin kontaktitunti sisältää teoriaa ja käytännön tekemistä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista (esimerkiksi muualla suoritettuja korkeakouluopintoja), joita voidaan katsoa hyväksi nyt suoritettavaan tutkintoon.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kolme päätapaa: hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen. Lisätietoa JAMKin tutkintosäännössä, luku 17.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 81 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu kahteen osaan siten, että ensimmäinen osa (1 op) järjestetään syyslukukauden alkupuolella ja toinen osa (2 op) kevätlukukaudella.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (included in the total capacity)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn arvosanaan vaadittavat osaamiset:

- Osaat asentaa ja konfiguroida tarkoituksenmukaisen kehitysympäristön.
- Osaat käyttää opintojaksolla käsiteltyjä työvälineitä.
- Tunnet julkaisuputkien toteuttamiseen liittyviä menetelmiä ja välineitä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso jakautuu kahteen osaan. Ensimmäiseen osaan ei ole edetävään osaamiseen liittyviä vaatimuksia, jälkimmäisen osan suorittamiseksi tulee olla perusosaaminen Git-versionhallinnasta.