Siirry suoraan sisältöön

Testaus (3 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0090-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Heikki Sateila

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Paikkoja: 36. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Paikkoja: 36. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK23S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 08.03.2024 13:15 - 15:45, Testaus HTKA0090-3004 - Aloitusluento
 • 12.03.2024 13:15 - 14:45, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 1
 • 14.03.2024 10:30 - 12:00, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 2
 • 19.03.2024 10:30 - 13:00, Testaus HTKA0090-3004 - Luento
 • 21.03.2024 10:30 - 12:00, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 2
 • 21.03.2024 13:00 - 14:30, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 1
 • 26.03.2024 13:15 - 14:45, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 1
 • 28.03.2024 10:30 - 12:00, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 2
 • 03.04.2024 13:00 - 15:30, Testaus HTKA0090-3004 - Luento
 • 04.04.2024 10:30 - 12:00, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 2
 • 04.04.2024 13:15 - 14:45, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 1
 • 09.04.2024 13:15 - 14:45, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 1
 • 11.04.2024 10:30 - 12:00, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 2
 • 16.04.2024 13:15 - 14:45, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 1
 • 18.04.2024 10:30 - 12:00, Testaus HTKA0090-3004 - Pienryhmä 2
 • 22.04.2024 09:00 - 12:00, Testaus HTKA0090-3004 - Tentti
 • 06.05.2024 09:30 - 12:30, Testaus HTKA0090-3004 - Uusintatentti
 • 20.05.2024 13:00 - 16:00, Testaus HTKA0090-3004 - Uusintatentti 2.

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Yhä useampi asia elämässä tapahtuu tietoteknologiaa hyödyntäen. Täten ohjelmistojen määrä vain kasvaa, mutta kuinka taataan ohjelmistojen laatu? Testaus on yksi menestyvän sovelluskehityksen kulmakivistä, ja jokaisen sovelluskehittäjän tulisi vähintäänkin ymmärtää testauksen perusperiaatteet. Myös testaukseen erikoistuneilla asiantuntijoilla on kysyntää tämän hetken työmarkkinoilla!

Tällä opintojaksolla käymme läpi ohjelmistotestauksen perusperiaatteet ja teoriaa. Tutustumme myös yksikkö- ja end-to-end -testaukseen.


Opintojakson osaamiset:
HTKOT Ohjelmistotuotanto-osaaminen
HTKTO Tietojärjestelmäosaaminen
HTKSO Sovelluskehitysosaaminen
YHTOT Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson osaamistavoite:
Opintojakson suoritettuasi kykenet toteuttamaan yksikkö- ja end-to-end -testausta web-teknologioilla. Ymmärrät manuaalisen ja automaatiotestauksen erot. Ymmärrät myös testaustasot, -metodit ja -tyypit, sekä tiedät miten testausta suoritetaan ohjelmistokehityksen eri elinvaiheissa.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tulet tutustumaan ohjelmistotestauksen perusperiaatteisiin ja teoriaan. Käymme läpi ohjelmistotestausta teknologiselta näkökulmalta hyödyntäen eri yksikkö- ja end-to-end -testauksen työkaluja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Teorialuennot
- Ohjaus- ja tehtäväkontaktit
- Tehtävät
- Lopputyö
- Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään opintojakson lopuksi. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson lopussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista (esimerkiksi muualla suoritettuja korkeakouluopintoja), joita voidaan katsoa hyväksi nyt suoritettavaan tutkintoon.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kolme päätapaa: hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen. Lisätietoa JAMKin tutkintosäännössä, luku 17.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 sisältyy max-paikkoihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Sinä tunnet testauksen perusperiaatteet ja ymmärrät mitä manuaalinen ja automaatiotestaus ovat. Tunnet myös yksikkötestauksen sekä end-to-end -testauksen perusmenetelmät.

Tyydyttävä (2): Sinä tiedät testauksen perusperiaatteet sekä testaustasot, -metodit ja -tyypit. Osaat suorittaa yksinkertaista yksikkö- sekä end-to-end -testausta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Ymmärrät testauksen perusperiaatteet sekä testaustasot, -metodit ja -tyypit. Osaat suorittaa yksikkö- sekä end-to-end -testausta.

Kiitettävä (4): Hallitset testauksen perusperiaatteet sekä ymmärrät, minkälaista testausta sovelluskehityksen elinkaaren eri vaiheissa suoritetaan. Osaat soveltaa yksikkö- sekä end-to-end -testausta moniin erilaisiin sovelluksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset syvällisesti testauksen perusperiaatteet, sekä kykenet hahmoittamaan koko sovelluksen elinkaaren aikaisen testauksen. Kykenet itsenäisesti suorittamaan uusia yksikkö- sekä end-to-end testejä monipuolisiin sovelluksiin.

Esitietovaatimukset

Osallistuvalla opiskelijalla tulee olla perusosaaminen ohjelmoinnista Javascript-ohjelmointikielellä.