Siirry suoraan sisältöön

Tietokannat 1 (6 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0080-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Jarkko Immonen

Ryhmät

 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJA23SI
  Avoin amk, tiko
 • 28.08.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 04.09.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 11.09.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 18.09.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 25.09.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 02.10.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 09.10.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 23.10.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 30.10.2023 08:45 - 12:45, Tietokannat 1 HTKA0080-3003 - Tentti
 • 13.11.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 20.11.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 27.11.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 04.12.2023 09:00 - 12:30, Tietokannat 1 HTKA0080-3003
 • 11.12.2023 08:30 - 13:00, Tietokannat 1 HTKA0080-3003 - Tentti
 • 18.12.2023 08:30 - 13:00, Tietokannat 1 HTKA0080-3003 - Uusintatentti

Tavoitteet

Lähes kaikki tietojärjestelmät tarvitsevat tietokantoja tietosisällön käsittelemiseen. Esimerkiksi sosiaalisen median palvelut tallentavat jokaisen viestisi ja kommenttisi tietokantoihin, joista ne haetaan tarvittaessa sovelluksen käyttöliittymään. Tällä opintojaksolla tutustut yleisesti käytettyihin relaatio- ja NoSQL-tietokantateknologioihin. Opit suunnittelemaan ja luomaan tietokantaratkaisuja sekä käsittelmään niiden sisältämää tietoa.

Opintojakson osaamiset
Tietojärjestelmäosaaminen
Sovelluskehitysosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson suoritetettuasi ymmärrät tietokantoihin liittyviä käsitteitä ja taustateorioita. Tunnet relaatio- ja NoSQL-tietokantojen erilaiset käyttökohteet. Osaat tehdä tietomallinnuksen rajatusta sovellusalueesta ja kykenet luomaan käsitteellisen mallin pohjalta tietokantaratkaisun. Osaat käyttää SQL-kieltä relaatiotietokantojen käsittelyyn. Tunnet NoSQL-tietokantaratkaisuja ja osaat käsiteltävän dokumenttitietokannan peruskomennot.

Sisältö

- Tietokantoihin liittyvät käsitteet ja taustateoriat
- Erilaiset tietokantateknologiat
- Tietokantaratkaisun suunnittelu ja käsitteellinen mallintaminen
- Relaatiotietokanta: MySQL
- SQL-kieli
- NoSQL: MongoDB

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Kontaktitunnit
- Tehtävät
- Osaamistestit
- Lopputentti
- Vapaaehtoinen ryhmäharjoitustyö

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentit järjestetään opintojakson eri osien lopussa. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan opintojaksolla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista (esimerkiksi muualla suoritettuja korkeakouluopintoja), joita voidaan katsoa hyväksi nyt suoritettavaan tutkintoon.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kolme päätapaa: hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen. Lisätietoa JAMKin tutkintosäännössä, luku 17.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus on keskimäärin 162 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin 2
EduFutura 3

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet erilaisten tietokantateknologioiden käyttökohteet ja perustoiminnallisuudet. Ymmärrät käsitteellisen mallintamisen perusteet. Osaat luoda tietokannan ja tehdä yksinkertaisia tiedonkäsittelytoimintoja.

Tyydyttävä 2: Tunnet erilaisten tietokantateknologioiden käyttökohteet ja perustoiminnallisuudet. Osaat käsitteellisen mallintamisen perusteet. Osaat luoda sekä relaatio- että NoSQL-tietokannan ja tehdä tiedonkäsittelytoimintoja niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet erilaisten tietokantateknologioiden käyttökohteet ja perustoiminnallisuudet. Osaat luoda käsitteellisen mallin sovellusalueesta ja pystyt luomaan mallin pohjalta käyttötarpeeseen soveltuvan tietokantaratkaisun. Osaat tietokantojen käsittelykielet tyypilliseen päivittäistyöskentelyyn riittävällä tasolla.

Kiitettävä 4: Tunnet erilaisten tietokantateknologioiden käyttökohteet ja toiminnallisuudet. Osaat luoda käsitteellisen mallin sovellusalueesta ja pystyt luomaan mallin pohjalta käyttötarpeeseen soveltuvan tietokantaratkaisun. Hallitset tietokantojen käsittelykielet ja pystyt soveltamaan niiden piirteitä monimutkaisimpien kyselyiden tuottamiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Tunnet erilaisten tietokantateknologioiden käyttökohteet ja toiminnallisuudet. Pystyt analyyttisesti arvioimaan kunkin teknologian soveltuvuutta käyttökohteeseen. Osaat luoda käsitteellisen mallin sovellusalueesta ja pystyt luomaan mallin pohjalta käyttötarpeeseen soveltuvan tietokantaratkaisun. Hallitset tietokantojen käsittelykielet ja pystyt soveltamaan niiden piirteitä monimutkaisimpien kyselyiden tuottamiseksi. Osaat itsenäisesti laajentaa ja soveltaa tietämystäsi ja osaamistasi.

Esitietovaatimukset

-