Skip to main content

Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla (5 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0130-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Tommi Tuikka

Ryhmät

 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJK24KI
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TIKO
 • ZJA24KI
  Avoin amk, tiko
 • 07.02.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003
 • 14.02.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003
 • 21.02.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003
 • 06.03.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003
 • 13.03.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003
 • 20.03.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003
 • 27.03.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003
 • 03.04.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003
 • 10.04.2024 10:15 - 12:15, Mobiilisovelluskehitys web-teknologioilla HTKA0130-3003

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Mobiilisovelluskehitys on ollut perinteisesti mobiililaitteen käyttöjärjestelmän päälle rakennettavien natiivien sovellusten kehittämistä. 2010-luvulla web-teknologiat eli HTML, JavaScript ja CSS ovat kehittyneet varteenotettaviksi mobiilisovellusten kehitystekniikoiksi. Tällä hetkellä jo suurin osa uusista mobiilisovelluksista tehdään web-tekniikoilla. Tämä opintojakso tarjoaa perusosaamisen jonka pohjalta voit aloittaa työskentelyn web-teknologiolla rakennettavien mobiilisovellusten kehittäjänä.

Opintojakson osaamiset
Sovelluskehitysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija osaa kehittää mobiilisovelluksia moderneilla web-teknologioilla. Opiskelija tuntee web-pohjaisten mobiilisovellusten tyypit ja ymmärtää PWA-sovellusten, hybridisovellusten ja natiivisovellusten erilaiset piirteet ja käyttökohteet. Opiskelija tuntee web-pohjaisten mobiilisovellusten kehitykseen soveltuvia yksinkertaisia pilvipalveluratkaisuja.

Content

Opintojaksolla opetellaan kehittämään mobiilisovelluksia moderneilla web-tekniikoilla. Sisältöön kuuluvat mm. ohjelmointiympäristön pystyttäminen, progressiiviset web-sovellukset (PWA), hybridisovellukset ja web-tekniikoilla toteutettavat natiivisovellukset. Opintojaksolla tutustutaan myös yleisimpiin mobiilikehityksen apuna käyettäviin pilvialustoihin. Opintojaksolta saa perusvalmiudet web-pohjaisten mobiilisovellusten kehittäjän työhön.

Teaching methods

Videoluennot ja ohjaustunnit.

Student workload

135 tuntia

Further information for students

Avoin amk 2
EduFutura 5
Campusonline 10

Avoimen AMKin, EduFuturan ja CampusOnlinen opiskelijat voivat suorittaa kurssin kokonaan etänä. Kurssin videoluennot ja materiaali mahdollistavat tämän. Tehtävät ja lopputyö arvioidaan. Arviointi tapahtuu videoneuvottelussa suoritettavan henkilökohtaisen arviointikeskustelun perusteella.

Esitietovaatimukset: Frontend-sovelluskehityksen perusteet.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

(Välttävä 1) Opiskelija osaa toteuttaa perustason web-pohjaisia mobiilisovelluksia oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 50%:ssa tehtävistä.

(Tyydyttävä 2) Opiskelija osaa toteuttaa perustason web-pohjaisia mobiilisovelluksia oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 70%:ssa tehtävistä.

Evaluation criteria, good (3-4)

(Hyvä 3) Opiskelija osaa toteuttaa perustason web-pohjaisia mobiilisovelluksia ja osaa soveltaa opittuja teknologioita myös vaativampien sovellusten kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 80%:ssa tehtävistä.

(Kiitetettävä 4) Opiskelija osaa toteuttaa perustason web-pohjaisia mobiilisovelluksia ja osaa soveltaa opittuja teknologioita myös vaativampien sovellusten kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 90%:ssa tehtävistä.

Evaluation criteria, excellent (5)

(Erinomainen 5) Opiskelija osaa edellisten vaatimusten lisäksi arvioida kriittisesti mobiilikehityksen teknologioita ja ymmärtää teknologioiden valintakriteerit eri käyttötarkoituksiin. Hän on tehnyt kaikki harjoitustehtävät ja päässyt kaikissa ohjeiden määrittämään lopputulokseen.

Prerequisites

Frontend-sovelluskehityksen perusosaaminen.