Siirry suoraan sisältöön

Backend-sovelluskehitys 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0140-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Tommi Tuikka

Ryhmät

 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJK24KI
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TIKO
 • ZJA24KI
  Avoin amk, tiko
 • 09.01.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 1 HTKA0140-3003
 • 16.01.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 1 HTKA0140-3003
 • 23.01.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 1 HTKA0140-3003
 • 30.01.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 1 HTKA0140-3003
 • 06.02.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 1 HTKA0140-3003
 • 13.02.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 1 HTKA0140-3003
 • 20.02.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 1 HTKA0140-3003
 • 05.03.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 1 HTKA0140-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Haluatko oppia kehittämään sovellusten taustajärjestelmiä joiden varaan sovelluksen pysyvä tiedon varastointi, järjestelmäintegraatio, autentikaatiopalvelut, koneoppimis- ja tekoälypalvelut ja monet muut elintärkeät palvelut perustuvat? Backend-sovelluskehitys 1 -opintojakso johdattaa sinut backend-sovellusten toiminnan ymmärtämiseen. Vaikka rakentaisit backend-palvelusi kokonaan pilvialustojen päälle, on backendin toiminnan perusteiden ymmärtäminen välttämätöntä.

Opintojakson osaamiset
Sovelluskehitysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija osaa toteuttaa palvelinpuolen web-sovelluksia Nodejs:llä ja osaa käyttää yleisimpiä Node-sovellusten tietovarastoja. Opiskelija osaa toteuttaa turvallisen sovelluksen ja tuntee palvelinpuolen yleisimmät arkkitehtuuriratkaisut. Opiskelija tuntee yleisimmät tavat siirtää tietoa sovelluksen sisällä ja eri palvelimilla sijaitsevien sovellusten välillä.

Sisältö

Opintojaksolla opetellaan kehittämään moderneja backend-sovelluksia. Sisältöön kuuluvat mm. Nodejs kehitysalustana, asynkroninen palvelinohjelmointi, Nodejs-sovellusten tietovarastot, Express-sovelluskehys, REST-API:n rakentaminen, GraphQL, websocket-palvelin, backend-sovelluksen tietoturva ja Nodejs-sovellusken julkaisu. Opintojaksolta saa perusvalmiudet backend-sovellusten kehittäjän työhön.

Aika ja paikka

Kevät 2024

Opetusmenetelmät

Videoluennot ja ohjaustunnit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

avoin amk 2
Edufutura 5
Campusoline 10
Avoimen AMKin, EduFuturan ja CampusOnlinen opiskelijat voivat suorittaa kurssin kokonaan etänä. Kurssin videoluennot ja materiaali mahdollistavat tämän. Tehtävät ja lopputyö arvioidaan. Arviointi tapahtuu videoneuvottelussa suoritettavan henkilökohtaisen arviointikeskustelun perusteella.

Esitietovaatimukset: Ohjelmoinnin perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(Välttävä 1) Opiskelija osaa toteuttaa perustason backend-sovelluksia oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 50%:ssa tehtävistä.

(Tyydyttävä 2) Opiskelija osaa toteuttaa perustason backend-sovelluksia oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 70%:ssa tehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(Hyvä 3) Opiskelija osaa toteuttaa perustason backend-sovelluksia ja osaa soveltaa opittuja teknologioita myös vaativampien sovellusten kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 80%:ssa tehtävistä.

(Kiitettävä 4) Opiskelija osaa toteuttaa perustason backend-sovelluksia ja osaa soveltaa opittuja teknologioita myös vaativampien sovellusten kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 90%:ssa tehtävistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(Erinomainen 5) Opiskelija osaa edellisten vaatimusten lisäksi arvioida kriittisesti backend-kehityksen teknologioita ja ymmärtää teknologioiden valintakriteerit eri käyttötarkoituksiin. Hän on tehnyt kaikki harjoitustehtävät ja päässyt kaikissa ohjeiden määrittämään lopputulokseen.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteiden ja tietokantojen osaaminen.