Siirry suoraan sisältöön

Datan esikäsittely pilvialustalla (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN66-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • 04.10.2023 13:15 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3003
 • 11.10.2023 13:15 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3003
 • 25.10.2023 13:15 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3003
 • 01.11.2023 13:15 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3003
 • 15.11.2023 13:15 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3003
 • 22.11.2023 13:15 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3003
 • 29.11.2023 13:15 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3003

Tavoitteet

Haluatko oppia miten pilveen tuodaan dataa useista eri taustalähteistä ja kuinka se jalostetaan hyödylliseen muotoon? Opintojaksolla opit kuinka tiedon hyödyntäminen vaatii usein dataa muokkamista ja käsitelyä sopivaan muotoon, jotta siitä voidaan käyttää liiketoiminnassa hyödyllisillä tavoilla. Kun käyt tämän oppijakson, olet oppinut ymmärtään mahdollisuudet tietojen esikäsittelyn (Extract, Transform, Load) osalta ja olet tutustunut työkaluihin joilla tietoa voidaan muokata eri järjestelmien tai palveluiden tarvitsemaan muotoon.

Sisältö

- Datan esikäsittely pilvipalveluiden avulla
- Eri datalähteiden tietojen haku, muokkaus ja tallennus- tai lataus tarvittavaan muotoon.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa. Lisämateriaalia AWS Academy-palvelussa tai datan esikäsittelyyn liittyvää oppimismateriaalit, kirjat ja AWS -palveluiden dokumentaatio.

Opetusmenetelmät

- Teorialuennot luokassa tai verkossa (varalla)
- Ohjaus- ja tehtäväkontaktit
- Tehtävät
- Testit
- Lopputentti

Opetus pääsääntöisesti luokkatoteutuksena (verkossa varalla).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointikriteeristö: Hyväksytty/Hylätty
- Yksilö ja ryhmätyöt tehty palautettu ja tehty hyväksytysti
- Tentti suoritettu hyväksytysti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:

- Tehtävät tehty
- Oppimispäiväkirja palautettu
- Tentti suoritettu hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan peruskäyttötaidot
Ohjelmoinnin perusosaaminen
SQL-osaaminen
Skriptaus