Skip to main content

FF Ticorporate Demo Lab 2 (20 op)

Toteutuksen tunnus: HTGP0470-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

  • Jere Lamberg
  • Tommi Tuikka

Ryhmät

  • HTK21S1
    Tietojenkäsittely (AMK)

Objectives

The object of the course
Understanding how to work with multiple persons in agile environment is crucial for everyone in the ICT-field. During Ticorporate Demo Lab 2 you will work with a small to medium sized team towards finishing a product demo from a concept (that is developed in tandem on Ticorporate DemoLab 1 course). At the end of the course the product demo is presented to peers, business information technology lecturers and industry professionals. This product demo is either a game or a software.

You will work in a designated role within the team. Roles consists from project management (product owner, scrum master) and a productive role (or multiple) (tester, programmer, businessperson, audio or graphics developer, etc based on project needs). You will also make a career portfolio, which contents mirror your roles and accomplishments during the course.

Course Competences
Business competence
Software engineering competence
System and methods in ICT
Cross-disciplinary competence in games
Game production competence
Software development competence
Specialization in ICT
Ethical competence
Internationalisation and communications competence
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence

The learning objectives of the course
When you complete this course, you are able to work in a designated productive role within a scrum team working on a product demo. You know how to apply agile processes in practice to a software or a game project. You know how release a product demo. You know how to build a personal career portfolio.

Content

In the course you will work independently on an agile team that works on a product demo. You will be working in a selected roles from a practical standpoint.

During the course there will be lectures that apply to your selected roles.

Teaching methods

Työskentelet osana ryhmää jossakin roolissa sovelluskehitysprojektien saralla. Jokainen osallistuja tulee käyttämään aikaisemmilla opinnoilla kerryttämiään taitojaan, sekä oppimaan lisää sovelluskehitysprojektityöstä käytännön ympäristössä. Osallistujat toteuttavat kaiken ensimmäisistä suunnitelmista itse julkaisuun asti.

Practical training and working life connections

Työskentelytilat sijaitsevat DIgi & Game Centerillä. Pääset esittelemään työtäsi ja projektiasi työelämän edustajille

Exam dates and retake possibilities

Ryhmäarviointi tapahtuu joulukuussa 2023.
Henkilökohtaiset arvioinnit ovat joulukuussa 2023 - tammikuussa 2024.

Alternative completion methods

Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista (esimerkiksi muualla suoritettuja korkeakouluopintoja), joita voidaan katsoa hyväksi nyt suoritettavaan tutkintoon.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kolme päätapaa: hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen. Lisätietoa JAMKin tutkintosäännössä, luku 17.

Student workload

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 työtuntia, mikä tarkoittaa, että 20 opintopisteen kuormitus on noin 540 tuntia.

Osallistujien oletetaan työskentelevän noin 6 tuntia päivässä koko opintojakson ajan.

Further information for students

Osallistujat arvioidaan kahdella tavalla: Ryhmäarviointi ja henkilökohtainen arviointi. Ryhmäarvioinnissa arvioidaan koko ryhmä suoriutumista opintojakson aikana. Henkilökohtaisessa arvioinnissa arvioidaan osallistujan omaa kehitystä sekä tavoitteiden saavuttamista. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy näistä kahdesta arvosanasta.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Sufficient 1: You have base knowledge on what different parts there are to an agile scrum project. You know the basic parts of the process, and can be a part of the planning on a limited capacity. Your personal skills have developed only a small amount on the roles you have chosen and you have hard time reflecting your know-how. You can work independently on a limited role.

Satisfactory 2: You have knowledge on what different parts there are to an agile scrum project. You can work with others to plan the project. You can solve problems in the project pipeline. Your skills have somewhat developed on the roles you have chosen. Your reflecting skills on your know-how are limited. You can work on a selected role and be productive.

Evaluation criteria, good (3-4)

Good 3: You have knowledge on the scrum and agile processes that you can apply to a real life project. You can solve problems in the project pipeline.Your skills have developed on the roles you have chosen and you can reflect your know-how realistically.
You can work on a selected role and be productive and help others.

Very good 4: You have understanding of scrum and agile principles and processes you can apply to a real life project. You can solve problems and develop procedures within the project and production pipeline. Your skills have developed on the roles you have chosen and you can analytically discuss about your know-how. You can work on different roles and be productive. You are essential part of the teams success.

Evaluation criteria, excellent (5)

Excellent 5: You have deep understanding of scrum and agile principles and processes that you can apply to a real life project. You can question the presented information and give valid options. You can analytically solve problems and develop procedures within the project and production pipeline. Your skills have developed on the roles you have chosen and you can analytically discuss about your know-how. You can work on different roles and be productive. You are essential part of the teams success.

Prerequisites

Understanding of project management, project processes and software engineering. Completed basic studies of own field. Knowledge of at least one of these

- Technological skills (e.g. programming, testing, infrastructure)
- Content production skills (e.g. 2D/3D/SFX/Level Design/UI design)
- Business skills (e.g. marketing, sales)

Collaboration Tools -course needs to be passed before attending this course. If you have not passed the course, you need to provide sufficient evidence about the skills required in the course in question.

Software engineering -course needs to be passed before attending this course. If you have not passed the course, you need to provide sufficient evidence about the skills required in the course in question.