Skip to main content

Backend-sovelluskehitys 2 (4 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0150-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 25

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Juha-Tapio Teno
 • Tommi Tuikka

Ryhmät

 • HTK21S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • 19.03.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 2 HTKA0150-3003
 • 26.03.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 2 HTKA0150-3003
 • 02.04.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 2 HTKA0150-3003
 • 09.04.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 2 HTKA0150-3003
 • 16.04.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 2 HTKA0150-3003
 • 23.04.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 2 HTKA0150-3003
 • 30.04.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 2 HTKA0150-3003
 • 07.05.2024 13:00 - 15:00, Backend-sovelluskehitys 2 HTKA0150-3003

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Haluatko syventää backend -osaamistasi ja tutustua uusimpiin backend -kehityksen suuntauksiin joiden kysyntä työmarkkinoilla on jatkuvassa kasvussa? Backend-sovelluskehitys 2 -opintojaksolla keskitytään backendin rakentamiseen Serverless -teknologioilla pilvialustojen päälle.

Opintojakson osaamiset
Sovelluskehitysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija osaa toteuttaa palvelinpuolen web-sovelluksia tunnettujen pilvialustojen päälle ja osaa käyttää yleisimpiä pilvialustojen tarjoamia backend-palveluita.

Content

Opintojaksolla opetellaan kehittämään moderneja Serverless backend-sovelluksia. Sisältöön kuuluvat mm. pilvipalvelu kehitysalustana, pilvialustojen tietovarastot, BaaS, FaaS sekä koneoppimis- ja tekoälypalvelut. Opintojaksolta saa perusvalmiudet Serverless backend-sovellusten kehittäjän työhön.

Time and location

Kevät 2024

Teaching methods

Videoluennot ja ohjaustunnit

Student workload

108 tuntia

Further information for students

Avoimen AMKin, EduFuturan ja CampusOnlinen opiskelijat voivat suorittaa kurssin kokonaan etänä. Kurssin videoluennot ja materiaali mahdollistavat tämän. Tehtävät ja lopputyö arvioidaan. Arviointi tapahtuu videoneuvottelussa suoritettavan henkilökohtaisen arviointikeskustelun perusteella.

Esitietovaatimukset: Backend-sovelluskehityksen perusteet, AWS-pilvipalveluiden perusteet.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

(Välttävä 1) Opiskelija osaa toteuttaa perustason Serverless backend-sovelluksia oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 50%:ssa tehtävistä.

(Tyydyttävä 2) Opiskelija osaa toteuttaa perustason Serverless backend-sovelluksia oppitunneilla esitettyjen mallien tai webissä olevien tutoriaalien avulla. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 70%:ssa tehtävistä.

Evaluation criteria, good (3-4)

(Hyvä 3) Opiskelija osaa toteuttaa perustason Serverless backend-sovelluksia ja osaa soveltaa opittuja teknologioita myös vaativampien sovellusten kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 80%:ssa tehtävistä.

(Kiitettävä 4) Opiskelija osaa toteuttaa perustason Serverless backend-sovelluksia ja osaa soveltaa opittuja teknologioita myös vaativampien sovellusten kehityksessä. Hän osaa oma-aloitteisesti laajentaa osaamistaan myös kurssilla esitettyjen asioiden ulkopuolelle. Hän on yrittänyt tehdä kaikki harjoitustehtävät ja päässyt ohjeiden määrittämään lopputulokseen vähintään 90%:ssa tehtävistä.

Evaluation criteria, excellent (5)

(Erinomainen 5) Opiskelija osaa edellisten vaatimusten lisäksi arvioida kriittisesti Serverless backend-kehityksen teknologioita ja ymmärtää teknologioiden valintakriteerit eri käyttötarkoituksiin. Hän on tehnyt kaikki harjoitustehtävät ja päässyt kaikissa ohjeiden määrittämään lopputulokseen.

Prerequisites

Backend sovelluskehityksen perusteet