Skip to main content

Toimintakyvyn arviointi (10 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2015-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Pirjo Mäki-Natunen
 • Lari Lautamäki
 • Pekka Natunen

Vastuuopettaja

Lari Lautamäki

Ryhmät

 • ZJASFT23S1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti, päivä
 • SFT23S1
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 12.03.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 13.03.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 15.03.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 18.03.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 20.03.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 22.03.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 25.03.2024 08:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 26.03.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 27.03.2024 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 03.04.2024 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 04.04.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 05.04.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 09.04.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 10.04.2024 11:00 - 13:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 10.04.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 12.04.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 12.04.2024 12:30 - 16:30, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 16.04.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 18.04.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 19.04.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 22.04.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 24.04.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 26.04.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 29.04.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 02.05.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 03.05.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 08.05.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 10.05.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 16.05.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 17.05.2024 08:00 - 12:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009
 • 17.05.2024 12:00 - 16:00, Toimintakyvyn arviointi SFTS2015-3009

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt eri-ikäisten asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin.

Tavoitteet
Osaat arvioida, tutkia ja analysoida ICF-toimintakyvyn luokituksen eri osa-alueiden toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita erityisesti asiakkaan liikkumiskykyä ja siihen liittyviä tekijöitä luotettavasti. Tiedät kivun arvioinnin perusteet.
Osaat kuvata arvioinnin tulokset ja niistä tehdyt tulkinnat tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla.
Tiedät fysioterapian rakenteisen kirjaamisen periaatteet. Tiedät etäohjauksen mahdollisuuksia toimintakyvyn arvioinnissa.

Opintojakson osaaminen
Toimintakyvyn arviointiosaaminen

Content

Tiedonkeruu, kliineinen päättely, rakenteisen kirjaamisen periaatteet ja etäohjauksen mahdollisuudet toimintayvyn arvioinnissa.

Eri-ikäkausien toimintakyvyn laaja-alainen arviointi.
Suorituskyvyn, fyysisen kunnon, liikkumisen, tasapainon. Hermo-, lihas- ja niveltoimintojen arviointi. Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi. Kivun arviointi.

Learning materials and recommended literature

Kalso, Eija, ym toim 2018. Kipu. Kirja myös Oppiportti. Luettavissa JAMK:n käyttäjätunnuksilla
Luomajoki, Hannu ym 2020. Ammattilaisen kipukirja. Tulossa myös e-kirja
Keskinen, Kari L., ym 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja kuntotestaajille.
Magee, David J. 2014 Orthopedic physical assessment
Viikari-Juntura, Eira ym toim 2015. Fysiatria, myös e-kirjana

Teaching methods

Valmistaudut ja osallistut aktiivisesti kontaktiopiskeluun; luennot, lab-harjoittelu, tehtävät ja niiden tekeminen. Suorituksena myös näyttökokeet.
Reflektoit omaa toimintaasi. Lisäksi vertais-ja opettajan palaute

Student workload

Opintojakso 10op 270h
Kävelyn biomekaniikan arviointi 1op
Kivun arviointi yksilötehtävä 0,5op
Paritehtävä 1,5 op
Kontakti 4op
Itsenäinen opiskelu 3op

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli.
Lisäksi vertais-ja opettajan palaute

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1:
Toimit tiimissä ja ryhmässä rakentavasti. Toimintakyvyn arvioinnin tietosi ja taitosi koostuu irrallisista, joskin asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttökokeessa ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi on epävarmaa, johtopäätösten tekosi on hakevaa. Itse- ja vertaisarviointisi on niukkaa. Kirjallisissa tehtävissä tietosi on irrallista, mutta asiaankuuluvaa.

Tyydyttävä 2:
Toimit tiimissä ja ryhmässä rakentavasti. Toimintakyvyn arvioinnin tietosi ja taitosi koostuu asiaan kuuluvista yksityiskohdista. Näyttökokeessa ohjauksesi sekä manuaalinen työskentelysi ovat mekaanista sekä johtopäätösten tekosi yleisellä tasolla. Itse-ja vertaisarviointisi on toteavaa. Kirjallisissa tehtävissä tietosi on asiaankuuluvaa mutta toteavaa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3:
Omaat hyvät tiedot ja taidot toimintakyvyn arvioinnista. Pyrit yhdistelemään tietojasi ja taitojasi. Toimit tiimissä ja ryhmässä rakentavasti. Näyttökokeessa ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi on sujuvaa, johtopäätöksesi ovat oikeita. Arvioit omaa ja opiskelijakaverin toimintaa realistisesti. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealuetta hyödyntämällä asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä. Pyrit toimimaan asiakaslähtöisesti ja ottamaan huomioon arjen edellytykset toimintakyvyn arvioinnissa.

Kiitettävä 4:
Omaat toimintakyvyn arvioinnin hyvät tiedot ja taidot. Yhdistelet tietojasi ja taitojasi. Toimit tiimissä ja ryhmässä rakentavasti. Näyttökokeessa ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi ovat sujuvaa ja johtopäätöksesi perusteltuja. Pystyt kehittävään itse-ja vertaisarviointiin. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealuetta hyödyntämällä hyvin ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja ottaa huomioon asiakkaan arjen tuomat edellytykset toimintakyvyn arvioinnissa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Omaat toimintakyvyn arvioinnissa laajat tiedot ja taidot, Yhdistelet tietojasi ja taitojasi sujuvasti. Toimit tiimissä ja ryhmissä rakentavasti. Näyttökokeessa ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi ovat taitavaa ja johtopäätöksesi perusteltuja. Pystyt kehittävään itse- ja vertaisarviointiin. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä. Osaat toimia asiakaslähtöisesti ja ottaa huomioon asiakkaan arjen tuomat edellytykset toimintakyvyn arvioinnissa.

Prerequisites

Anatomian,toiminnallisen anatomian, fysiologian ja kuormitusfysiologian, toimintakyvyn sekä ohjaamisen osaaminen.