Skip to main content

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II (15 op)

Toteutuksen tunnus: SOSSW202-3006

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 30.11.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Anniina Berg

Vastuuopettaja

Timo Hintikka

Ryhmät

  • ZJA23SSSTVO
    Avoin AMK, sote, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
  • ZJA23KSSOV
    Avoin AMK, sote, Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
  • 23.01.2024 12:15 - 15:15, Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II SOSSW202-3006

Objectives

Harjoittelun suoritettuasi osaat arvioida ja kehittää osaamistasi sekä ammattitaitoasi sosiaali- ja/tai kasvatusalan toimintaympäristössä. Kykenet toimimaan sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat havainnoida ja arvioida erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tarpeita. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaiden tarpeet ja osallisuuden huomioonottavaa toimintaa. Kykenet tukemaan ja ohjamaan tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja elämäntilanteissaan vastavuoroisessa suhteessa. Pystyt arvioimaan asiakastyön suunnitelmallista toimintaa ja kehittämään sitä. Kykenet toiminaan työyhteisössä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Osaa käyttää ja soveltaa asiakastyön menetelmiä ja kykenet toimimaan palveluohjauksellisella työotteella. Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot suorittava opiskelija suorittaa harjoittelun päiväkodissa lapsiryhmässä.

Content

Harjoittelun keskeisinä sisältöinä ovat asiakastyö ja sen toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Asiakastyön ohjaaminen ja tukeminen varhaiskasvatuksen tai sosiaalialan näkökulmasta. Tämän lisäksi harjoittelussa sisältöinä ovat oman toiminnan arviointi sekä saadun palautteen hyödyntäminen oman osaamisen kehittämisessä.

Ohjattu harjoittelu HOPS:ssa sovitulla asiakastyön tehtäväalueella, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot), aikuissosiaalityössä, päihde- ja mielenterveystyössä, vammaistyössä, vanhustyössä, monikulttuurisessa työssä, lastensuojelussa, perheohjauksessa, koulukuraattorin työtehtävissä, Kelan tai työvoimahallinnon tehtävissä.

Time and location

Opiskelija voi suorittaa tämän harjoittelun oman aikataulunsa mukaan keväällä 2024 tutkinto-opiskelijoiden kanssa samaan aikaan tai omassa aikataulussaan, kuitenkin 30.11.2024 mennessä.

Teaching methods

Harjoittelun info-, väli- ja purkuwebinaarit. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu työelämässä. Harjoitteluraportin työstäminen.

Practical training and working life connections

Harjoittelu varhaiskasvatyksen yksikössä.

Student workload

Työskentely varhaiskasvatuksen yksikössä noin 9 viikkoa, 365 h
Oppimistehtävät/harjoitteluraportti 40 h
Yhteensä 405 h

Further information for students

Arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija, harjoittelupaikan ohjaaja sekä ohjaava opettaja. Lisäksi arviointi perustuu harjoitteluraportin arviointiin.
Avoin AMK, sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot, 10

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty (S) Harjoittelin suoritettuasi osaat arvioida ja kehittää osaamistasi sekä ammattitaitoasi sosiaali- ja/tai kasvatusalan toimintaympäristössä. Kykenet toimimaan sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat havainnoida ja arvioida erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tarpeita. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaiden tarpeet ja osallisuuden huomioonottavaa toimintaa. Kykenet tukemaan ja ohjamaan tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja elämäntilanteissaan. Pystyt arvioimaan asiakastyön suunnitelmallista toimintaa ja kehittämään sitä. Kykenet toiminaan työyhteisössä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Osaa käyttää ja soveltaa asiakastyön menetelmiä ja kykenet toimimaan palveluohjauksellisella työotteella. Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot suorittava opiskelija tiedostaa ja ottaa huomioon velvoittavan varhaiskasvatussuunnitelman sisällöt toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Prerequisites

Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu 1 tulee olla hyväksytty. Opiskelija tietää asiakastyön ammatillisia, eettisiä ja sosiaaliohjauksellisia ja/tai pedagogisia periaatteita.