Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa ympäristöissä (6 op)

Toteutuksen tunnus: SARSW202-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Irmeli Matilainen

Ryhmät

  • SAR22SM
    Sairaanhoitaja (AMK)
  • SAR22SM2
    Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida iäkkään ihmisen näyttöön perustuvaa hoitoa, palveluja sekä ohjausta kodinomaisissa ympäristöissä moniammatillisen ryhmän jäsenenä.


Opintojakson osaamiset:

Terveyden edistämisen osaaminen

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Potilasturvallisuus ja laadunvarmistusosaaminen

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Eettinen osaaminen

Kliininen osaaminen


Opintojakson tavoitteet

Osaat tukea ja edistää yksilöiden sekä perheiden hyvää elämää, terveyttä ja toimintakykyä monimuotoisissa ja kodinomaisissa toimintaympäristöissä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit asiakaslähtöisesti turvallista hoitoa/palvelua sekä ohjausta gerontologisessa hoitotyössä. Syvennät gerontologisen hoitotyön tietoperustaa huomioiden asiakkaan toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Hyödynnät hoitotyön päätöksenteossa näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa sekä otat eettisesti ja ammatillisesti vastuun toiminnastasi ja sen vaikuttavuudesta. Motivoidut työskentelyyn kodinomaisissa ympäristöissä vastaten ohjattuna asiakkaan fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin että eksistentialistisiin tarpeisiin kokonaisvaltaisesti.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä opiskelu monimuotoisissa ja kodinomaisissa toimintaympäristöissä.

Aika ja paikka

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisessa ympäristössä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Opetusmenetelmät

Harjoittelu kodinomaisessa ympäristössä 152h
Oppimispäiväkirja 10h

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu kodinomaisessa ympäristössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa WORKSEED-ympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankittu osaaminen: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)-toimintamallista lisätietoa vastuu-/tutoropettajalta.
Opinnollistamisen käytännöistä, jotka noudattavat tulosalueella yhteisesti sovittuja periaatteita, sovitaan erikseen vastuuopettajan (Irmeli Matilainen) kanssa ennen opinnollistamisen alkamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu 152h
Oppimispäiväkirja 10h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoa: Irmeli.Matilainen@jamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten arviointikriteerien mukaan.

Esitietovaatimukset

Sinulla on perusvalmiudet yksilöiden ja perheiden terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä hoitotyön/gerontologisen hoitotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hallitset viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.