Skip to main content

Logistiikan fysiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF7300-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Pertti Ahonen

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Objectives

Opintojakson tarkoitus

Opit perusasiat nesteiden statiikasta ja soveltamaan mekaniikan laskentamenetelmiä logistiikan prosesseissa. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

Opintojakson osaamiset (Eur-ACE)

EA-KW: Tiedät ja ymmärrät nesteiden statiikan perusperiaatteet.
EA-EC: Opit soveltamaan tekniikkaa käytännön logistiikkaan.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi tunnistat nesteiden statiikan perusperiaatteet ja mekaniikan laskentamenetelmät logistiikan prosesseissa.

Content

Nesteiden statiikka: Hydraulinen nosturi, hydrostaattinen paine, Arkhimedeen laki ja noste.
Logistiikan prosessit: esim. kuorman painopiste, kuorman varmistus, nostoapuvälineiden ja varastohyllyjen kuormitus.

Learning materials and recommended literature

Suvanto, K. Tekniikan FYSIIKKA 1. Edita. Kaikki painokset.

Teaching methods

- itseopiskelua
- verkko-opintoja
- harjoitustehtäviä

Exam dates and retake possibilities

Verkkotentti (Zoom) ja kaksi uusintamahdollisuutta. Ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Student workload

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli kolmen opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 81 h.

Further information for students

Opintojakso arvioidaan tentistä saatavien pisteiden perusteella.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Prerequisites

Opintojakson suorittaminen edellyttää mekaniikan perusteiden sekä alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.