Skip to main content

Robotiikan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0510-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Riekkinen

Ryhmät

 • TSA21SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 27.10.2023 09:00 - 10:30, Robotiikan perusteet TSAR0510-3005
 • 03.11.2023 09:00 - 10:30, Robotiikan perusteet TSAR0510-3005
 • 17.11.2023 09:00 - 10:30, Robotiikan perusteet TSAR0510-3005
 • 24.11.2023 09:00 - 10:30, Robotiikan perusteet TSAR0510-3005
 • 01.12.2023 09:00 - 10:30, Robotiikan perusteet TSAR0510-3005
 • 08.12.2023 09:00 - 10:30, Robotiikan perusteet TSAR0510-3005
 • 15.12.2023 09:00 - 10:30, Robotiikan perusteet TSAR0510-3005

Objectives

Tutustut robotiikan käsitteisiin sekä sovellus- ja laitteistoratkaisuihin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet robotiikan peruslaiteratkaisuja ja ohjelmointiympäristöjä eri sovellusalueilla.

Content

Robotiikan käsitteet ja määritelmä
Robotit eri sovellusaloilla, käyttökohteet ja markkinatilanne
Robottiturvallisuus
Robotin perusohjelmointi

Learning materials and recommended literature

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Teaching methods

- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Exam dates and retake possibilities

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Alternative completion methods

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Student workload

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- etäluennot 18h
- harjoitustyöt 15h
- itsenäinen työskentely ja tehtävät 48h
Yhteensä 81h

Further information for students

Arviointi perustuu tentin ja harjoitusten/tehtävien laadulliseen arviointiin.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden hahmottamisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3): Tunnistat robotiikan laajan kirjon, tunnet erilaisia rakenteita ja sovelluksia.

Kiitettävä (4): Tunnet keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa toteutuksissa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti.

Prerequisites

Tekniikan alan perusosaaminen