Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmointi 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAT0500-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Riekkinen

Ryhmät

 • TSA23SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA23SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 31.08.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 07.09.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 14.09.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 21.09.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 28.09.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 05.10.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 12.10.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 26.10.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 02.11.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 16.11.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 23.11.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 30.11.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 07.12.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012
 • 14.12.2023 09:00 - 10:30, Ohjelmointi 1 TSAT0500-3012

Tavoitteet

Tutustut ohjelmoinnin perusteisiin ja opit ohjelmoimaan hyviä käytänteitä noudattaen. Tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet ohjelmointiin liittyvät yleiset periaatteet kuten muuttujien määrittelyt, erilaiset ohjaus- ja valintarakenteet ja aliohjelmien käytön.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Pystyt analysoimaan yksinkertaisia ongelmia ja esittämään ratkaisuja ohjelmointikieltä käyttäen. Osaat hyödyntää kehitysympäristöä sekä etsiä tietoa ongelmanratkaisuun.

Sisältö

Kehitysympäristöön ja ohjelmointikieleen tutustuminen
Ohjelman peruslauseet (ehto- ja toistolauseet)
Tietotyypit ja muuttujat
Aliohjelmat
Tyyppimuunnokset
Tietorakenteet
Tiedostojen käsittely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- itseopiskelu
- verkko-opinnot/etäluennot
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- etäluennot 32h
- tehtävät 46h
- itsenäinen ja pienryhmätyöskentely 30h
Yhteensä 108 h

Lisätietoja opiskelijoille

Suoritus arvioidaan palautettujen tehtävien ja tentin perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat ohjelmointiin liittyvät perusrakenteet. pystyt analysoimaan yksinkertaisia ongelmia, mutta itsenäisten ratkaisujen suunnittelu on haasteellista. Ohjelman kirjoittaminen tuottaa vaikeuksia.

Tyydyttävä (2): Tunnet ohjelmointiin liittyvät keskeiset perusrakenteet ja periaatteet. Pystyt analysoimaan yksinkertaisia ongelmia, suunnittelemaan toteutuksen valmiita malleja käyttäen ja esittämään alkeellisen ratkaisun ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja välineet. Pystyt analysoimaan ongelmia, suunnittelemaan toteutuksen esimerkkien pohjalta ja esittämään ratkaisun ohjelmointikieltä käyttäen. Kykenet arvioimaan ja kehittämään osaamistasi.

Kiitettävä (4): Osaat ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja pystyt hyödyntämään tehokkaasti ohjelmankehitysvälineitä. Pystyt analysoimaan itsenäisesti ongelmia, suunnittelemaan toteutuksen sekä esittämään ratkaisun ohjelmointikieltä käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja välineet. Pystyt analysoimaan itsenäisesti vaativia ongelmia, suunnittelemaan luovia ratkaisuja sekä toteuttamaan ratkaisun ohjelmointikieltä käyttäen.

Esitietovaatimukset

-