Siirry suoraan sisältöön

Matematiikkaan valmistavat opinnot (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV0300-3070

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pekka Varis
 • Ville Arvio

Ryhmät

 • TSA23SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA23SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 29.08.2023 09:00 - 10:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 31.08.2023 12:00 - 13:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 05.09.2023 09:00 - 10:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 07.09.2023 12:00 - 13:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 12.09.2023 09:00 - 10:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 14.09.2023 12:00 - 13:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 19.09.2023 09:00 - 10:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 21.09.2023 12:00 - 13:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 26.09.2023 09:00 - 10:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 28.09.2023 12:00 - 13:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 03.10.2023 09:00 - 10:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 05.10.2023 12:00 - 13:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 10.10.2023 09:00 - 10:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070
 • 12.10.2023 12:00 - 13:30, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3070

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla kertaat ja täydennät tekniikan alan opintojen alkuvaiheessa tarvittavaa matemaattista osaamista.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalan matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi olet palauttanut mieleesi peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla sekä tavallisimmat geometrisiin kuvioihin liittyvät laskukaavat. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron. Pystyt soveltamaan oppimaasi yksinkertaisten ongelmien ratkaisemisessa oman alasi opinnoissa.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, neliöjuuren käsite, potenssin laskusäännöt, polynomilausekkeen ja yksinkertaisen rationaalilausekkeen sievennys, yksinkertaiset ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, prosenttilaskut, geometriaa ja suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, funktioiden alkeita, sanallisia ongelmanratkaisutehtäviä.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan viikoilla 35 - 41 (28.8. - 13.10.2023).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallinen materiaali sekä mahdollinen videomateriaali julkaistaan opintojakson oppimisympäristössä opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Oppitunnit
Viikkotestit
Itsenäistä opiskelua
Itsenäiset laskuharjoitukset
Valvottu loppukoe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Testien sekä uusintojen ajankohdat julkaistaan oppimisympäristössä opintjakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit ja materiaalin läpikäynti (luennot + tuntiharjoitukset) 40 h
Kotitehtävät + harjoitustestit 25 h
Pakolliset testit + koe 16 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan läpäisytesteillä (3 kpl) . Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % oikein. Testien lisäksi täytyy läpäistä loppukoe (80 % oikein). Jotta testiin voi osallistua, täytyy saada testialueen kotitehtävistä vähintään tehtävissä ilmoitettu minimipistemäärä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat sieventää yksinkertaisia polynomi- ja rationaalilausekkeita ja laskea lausekkeiden arvot numeerisesti. Tunnistat lausekkeen ja yhtälön eron. Osaat selittää, miten lausekkeen sieventäminen ja yhtälön ratkaiseminen poikkeavat toisistaan. Osaat ratkaista käsin yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Osaat ratkaista suorakulmaisesta kolmiosta sivujen pituuksia ja kulmien suuruuksia. Osaat ratkaista yksinkertaisia sanallisia ongelmia yhtälön avulla. Tiedät funktion merkintätavan, osaat lukea kuvaajasta funktion arvoja ja laskea funktion lausekkeen avulla kuvaajalle pisteitä. Tunnistat suoran yhtälön, osaat piirtää suoran sen avulla ja määrittää kuvaajan avulla suoran yhtälön.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi ennen pakollisia tekniikan alan matematiikan opintoja. Tämä opintojakso antaa sinulle hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.