Siirry suoraan sisältöön

Mat3 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV3100-3058

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Ida Arhosalo

Ryhmät

 • TSA23KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 26.10.2023 18:00 - 19:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 30.10.2023 19:00 - 20:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 06.11.2023 17:30 - 19:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 13.11.2023 19:00 - 20:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 20.11.2023 17:30 - 19:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 27.11.2023 18:00 - 19:00, Mat3 Tukiopinnot - Webinaari

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi opintojakson Mat 3 Derivaatta ja integraali rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Mat 3 Derivaatta ja integraali -opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista derivaatan ja integraalin käsitteiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat3 Derivaatta ja integraali sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Sisältö

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin sekä vahvistat ymmärrystäsi derivaatan ja integraalin käsitteistä eri tyyppisten harjoitustehtävien avulla.

Aika ja paikka

6 konsultaatiowebinaaria kevään kuluessa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mat 3 kurssin materiaali

Opetusmenetelmät

Laskuharjoitusten laskeminen ryhmässä sekä itsenäisesti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suoritus perustuu harjoitusten aktiiviseen laskemiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelua

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet derivaatan ja integraalin käsitteiden geometrisen ja fysikaalisen tulkinnan. Osaat derivoida ja integroida polynomin tarvittaessa apuvälineen avulla sekä arvioida derivaatan ja integraalin arvoja, kun käytössäsi on funktion kuvaaja.

Esitietovaatimukset

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.