Skip to main content

Logistiikkatalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY8500-3026

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Risto Pakarinen
 • Petri Vauhkonen

Ryhmät

 • TTK23SSAMK
  Kuljetusosaajakokonaisuus (SAMK)
 • 14.09.2023 11:30 - 13:00, Logistiikkatalous TLLY8500-3026
 • 21.09.2023 11:30 - 14:00, Logistiikkatalous TLLY8500-3026
 • 05.10.2023 11:30 - 14:00, Logistiikkatalous TLLY8500-3026
 • 02.11.2023 11:30 - 14:00, Logistiikkatalous TLLY8500-3026
 • 16.11.2023 11:30 - 14:00, Logistiikkatalous TLLY8500-3026
 • 30.11.2023 11:30 - 14:00, Logistiikkatalous TLLY8500-3026
 • 12.12.2023 11:30 - 13:00, Logistiikkatalous TLLY8500-3026

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Johtamisen perustaitoihin kuuluu ymmärtää yrityksen liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet, kyky tehdä analyysejä ja päätöksiä huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat. Tällä opintojaksolla tietämyksesi logistiikkatalouden hyödyntämisestä päätöksenteon tukena kehittyy ja saat hyvät valmiudet soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Opintojakson osaamiset:
Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: liiketoimintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön sekä viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite:
Sisäistät yritystalouden perusteet ja opit ymmärtämään yrityksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta tukevia taloudellisia laskelmia. Tunnet kuljetus- ja sisälogistiikkapalveluiden keskeiset kustannustekijät sekä hinnoittelun periaatteet.

Content

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita: Talouden ohjaus ja laskentatoimi, Kustannuslaskenta, Kannattavuuslaskenta, Kuljetuspalveluiden kustannusrakenne ja hinnoittelu, Varastointipalveluiden kustannusrakenne ja käyttöpääoma.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa valita teknisiä ratkaisuja laskentaa hyödyntäen.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja ymmärtää organisaation toimintaan liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Kiitettävä 4:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa käyttää vakiintuneita analysointimenetelmiä päätöksenteossa. Opiskelijalla on kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5:
Opiskelija saavuttaa edeltävät arviointikriteerit ja kykenee analyyttisesti arvioimaan oman osaamisensa kehittymistä opintojakson aikana.

Prerequisites

Logistiikan perustietämys