Siirry suoraan sisältöön

Teollisuusprosessien perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0231-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Minna Nyman
 • Sami Koponen

Vastuuopettaja

Minna Nyman

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SMSIIR
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto
 • TER23SSIIR
  Siirtohaku: Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • 09.01.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 11.01.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 12.01.2024 13:45 - 15:15, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 15.01.2024 11:30 - 13:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 17.01.2024 11:30 - 13:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 22.01.2024 12:15 - 13:45, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 25.01.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 29.01.2024 13:15 - 14:45, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 31.01.2024 11:30 - 13:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 05.02.2024 13:15 - 14:45, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 08.02.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 09.02.2024 14:45 - 17:15, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 12.02.2024 13:15 - 14:45, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005 (Energiatekniikan labra, oppimistehtävä 2)
 • 12.02.2024 13:15 - 14:45, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 14.02.2024 08:30 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 15.02.2024 11:30 - 13:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 21.02.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 21.02.2024 11:30 - 15:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 22.02.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005 ZOOM
 • 05.03.2024 15:00 - 16:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 08.03.2024 13:45 - 16:15, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 15.03.2024 11:30 - 13:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 25.03.2024 13:15 - 14:45, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 27.03.2024 08:15 - 13:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 02.04.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 03.04.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 05.04.2024 14:45 - 17:15, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 08.04.2024 11:30 - 13:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 16.04.2024 09:00 - 10:30, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 18.04.2024 09:00 - 11:15, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005 (Välikoe II/Loppukoe päiväryhmä)
 • 03.05.2024 15:30 - 18:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005
 • 06.05.2024 16:00 - 18:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005 (Monimuotoryhmän loppukoe + päiväryhmän 1. uusintakoe)
 • 13.05.2024 17:00 - 19:00, Opintojakson Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005 uusintakoe Zoomissa
 • 23.05.2024 08:00 - 10:00, Teollisuusprosessien perusteet TERP0231-3005

Tavoitteet

Kun käyt tämän kurssin saat käsityksen siitä, että teolliset prosessit koostuvat pitkälti yksikköprosesseista. Samat yksikköprosessit toistuvat sitten eri teollisuuden aloilla. Opit miettimään erilaisten prosessien tarvetta tuotantoprosesseissa, niiden tarvitsemia voimia sekä energiantarvetta sekä vaikutuksia ympäristöön.

Kurssin aikana opit soveltamaan termodynamiikan ja mekaniikan, lämpö- ja virtaustekniikan perusteita käytännön prosesseihin. Opintojakson käytyäsi tunnet prosesseissa käytettävät materiaalit, niiden ominaisuudet ja kulumisen perusteet.
Opit prosessien dokumentoinnin perusteita
Opit prosessien ohjauksen ja prosessisuureidenmittaamisen perusteita ja tarpeita
Opit energiatehokkuuden merkityksen prosessien kehityksessä.
Kurssin avulla valmistaudut tulevien ammattiainekurssien opiskeluun.

EA-KW TIETO JA YMMÄRRYS
Tiedot ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistulosten saavuttamiseksi mukaan lukien käsitys tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla.

EA-EC TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Kyky hyödyntää suunnittelussa ja kehittämisessä käsitystä oman alan tulevaisuuden vaatimuksia. Kyky soveltaa oman alan ammattikäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita.

EA-MC MONIALAINEN OSAAMINEN
Tietoisuus tekniikan laajemmasta minialaisesta kontekstista. Tietoisuus insinöörin ammattikäytännön yhteiskunnallisista, työsuojeluun ja ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja teollisista vaikutuksista sekä ymmärrys niiden asettamista rajoituksista.

Sisältö

Johdanto prosessitekniikkaan, energiasta yleisesti, aineen olomuodot sekä taseajattelu. mekaaniset yksikköoperaatiot, lämmönsiirtoteknikkka, aineensiirtotekniikka, kemialliset yksikköprosessit. Teollisuus ja ympäristö: perusteita. Prosessisuunnittelun perusteita. Yleisempiä prosessisuunnittelun dokumentteja.
Kulumisen perusteet. Prosessitekniikan materiaalit: teräkset, valurauta, alumiinit, muut metallit, muovit, kumit, keraamit ja komposiitit. Prosessien automaation merkitys, prosessisuureiden mittauksen perusteita sekä prosessien ohjaustapojen perusteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaalit
Prosessitekniikka: Juhani Pihkala 2011
Prosessisuureiden mittaustekniikka: Juhani Pihkala 2004

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät
Tehtävät yksilökohtaisia tai ryhmätehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti huhtikuussa, kaksi uusintamahdollisuutta toukokuussa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavalla hankitun osaamisen opinnollistaminen sovitaan opinjakson opettajan kanssa tapauskohtaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja n. 50 h
Itsenäinen opiskelu 58 h
Yhteensä 108 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana koostuu kahdesta välikokeesta:
- Välikokeet 100 % (läpipääsyraja puolet pisteistä)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkinta on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta keskeisten asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset kurssin keskeiset asiat

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti erilaisia ratkaisuja hahmottaen

Esitietovaatimukset

Luonnontieteelliset perustaidot