Skip to main content

Julkiset hankinnat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLHS1570-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Avoin AMK

Opettaja

  • Anna Riikonen

Ryhmät

  • ZJA24KT
    Avoin AMK, tekniikka
  • ZJA24KTHAH
    Avoin AMK, tekniikka, Hankintaosaaja 1, Helsinki

Objectives

Julkisten hankintojen arvo Suomessa on vuosittain n. 47 mrd.€, joten niiden yhteiskunnallinen vaikuttuvuus on erittäin merkittävä. Tästä syystä johtuen on tärkeää, että julkiset hankinnat toteutetaan fiksusti, jotta saadaan hankittua juuri sitä mitä on tarkoituksena. Opintojaksolla lisäät ymmärrystäsi julkisten hankintojen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä sekä käytännön tarkoituksenmukaisista toteutustavoista.

Opintojaksolla edistettävät osaamiset ovat:

TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät julkisten hankintojen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja strategisen luonteen. Ymmärrät julkisen sektorin toimintaympäristön asettamat erityispiirteet hankintojen näkökulmasta. Tunnistat hankintalain asettaman sääntelyn hankintojen toteuttamiselle, erityisesti koskien kilpailutusprosessia. Lisäksi tunnistat kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä sekä luoda uusia innovaatioita.

VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Tunnistat hankinnan näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä, joiden kanssa osaat kommunikoida tehokkaasti.

Content

Keskeisiä sisältöalueita ovat:

- Julkisten hankintojen ominaispiirteet ja hankintalaki
- Julkisten hankintojen strateginen ohjaus
- Julkisten hankintojen hankintaprosessi ja kilpailutus
- Kestävät julkiset hankinnat
- Innovatiiviset julkiset hankinnat

Learning materials and recommended literature

Eskola, S., Kiviniemi, E., Krakau, T. & Ruohoniemi, E. (2017). Julkiset hankinnat (3. uud. p.). Helsinki: WSOY
Luentomateriaali, Moodle
Erikseen määritellyt julkiset materiaalit

Teaching methods

Tämä toteutus on verkkototeutus ja muodostuu itsenäisestä opiskelusta. Opintojakso rakentuu viidestä aihealueesta. Jokaisen aihealueen opiskelu suoritetaan itsenäisesti opiskelemalla opintojaksolla osoitetun materiaalin avulla.

Exam dates and retake possibilities

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Alternative completion methods

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Student workload

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.

Further information for students

Avoin AMK 10

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Ymmärrät julkisten hankintojen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja strategisen roolin. Tunnet julkisen hankinnan toimintaympäristön ominaispiirteitä. Ymmärrät hankintalain sääntelyn vaikutukset ja osaat huomioida ne hankintojen toteutuksessa. Ymmärrät kuinka kestävää kehitystä ja innovaatioiden syntymistä voidaan edistää julkisilla hankinnoilla.